2019-05-06

Skatteverkets ändring slår mot företagare

ANDERS WAHLBERG. Den 1 juli 2019 kommer Skatteverket att börja tillämpa det nya synsättet på mervärdesskatt gällande uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård. Detta är mycket olyckligt och Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna jobbar för att få myndigheten att förstå konsekvenserna av beslutet. Psykologföretagare, som på olika sätt arbetar som underleverantörer kan från i sommar behöva lägga på moms på sina tjänster. Risken att psykologföretagaren får sälja sina tjänster till ett lägre pris är hög.

Många små psykologföretag säljer sina tjänster till större företag. Detta har under en period varit en växande marknad då det är lättare för större företag att få avtal med regioner och andra vårdgivare samtidigt som efterfrågan av psykologisk utredning och behandling ökar. Många psykologföretagare riskerar att påverkas av den nya regeltillämpningen och det slår hårt mot möjligheterna att få tillräckligt betalt för både dem som idag arbetar inom området och för framtida möjligheter.

Vi är inte ensamma om oron för försämringar. Vårdföretagarna och Sveriges kommuner och landsting är bland dem som har tillskrivit generaldirektören för Skatteverket i frågan och ett stort antal ärenden ligger hos Skatterättsnämnden för prövning. En liten ljusstrimma syns, utifrån generaldirektörens svar till Vårdföretagarna - det skulle kunna bli så att de nya momsreglerna bara kommer att gälla bemanningsföretag.

Psykologförbundet och Psykologföretagarna kommer att fortsätta sin bevakning och informera om eventuella förändringar. Här hittar du mer information och kan se Skatteverkets tolkningar av olika företagsexempel.

Anders Wahlberg, förbundsordförande Sveriges Psykologförbund

Nyheter

Psykologer från hela världen tar kampen för klimatet

2019-11-18

Sent söndag kväll kom jag tillbaka från Lissabon och ett möte om vad psykologer kan göra för...

Grattis på din dag, skyddsombud!

2019-10-23

Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats? Idag, den 23 oktober, firar vi alla skyddsombud...

Gemensamma yrkesetiska utmaningar för Europas psykologer

2019-10-18

Sista helgen i september möttes psykologer från Nederländerna, Tjeckien, Storbritannien, Ryssland...

Ingen ska behöva kämpa ensam

2019-10-10

ANDERS WAHLBERG. Idag, den 10 oktober, är det World Mental Health Day. Årets tema handlar om att...

Konflikter på jobbet är en svårknäckt nöt

2019-09-25

JAIME ALEITE. När jag sitter i medlemsrådgivningen så får jag en hel del frågor om konflikter på...