2019-05-06

Skatteverkets ändring slår mot företagare

ANDERS WAHLBERG. Den 1 juli 2019 kommer Skatteverket att börja tillämpa det nya synsättet på mervärdesskatt gällande uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård. Detta är mycket olyckligt och Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna jobbar för att få myndigheten att förstå konsekvenserna av beslutet. Psykologföretagare, som på olika sätt arbetar som underleverantörer kan från i sommar behöva lägga på moms på sina tjänster. Risken att psykologföretagaren får sälja sina tjänster till ett lägre pris är hög.

Många små psykologföretag säljer sina tjänster till större företag. Detta har under en period varit en växande marknad då det är lättare för större företag att få avtal med regioner och andra vårdgivare samtidigt som efterfrågan av psykologisk utredning och behandling ökar. Många psykologföretagare riskerar att påverkas av den nya regeltillämpningen och det slår hårt mot möjligheterna att få tillräckligt betalt för både dem som idag arbetar inom området och för framtida möjligheter.

Vi är inte ensamma om oron för försämringar. Vårdföretagarna och Sveriges kommuner och landsting är bland dem som har tillskrivit generaldirektören för Skatteverket i frågan och ett stort antal ärenden ligger hos Skatterättsnämnden för prövning. En liten ljusstrimma syns, utifrån generaldirektörens svar till Vårdföretagarna - det skulle kunna bli så att de nya momsreglerna bara kommer att gälla bemanningsföretag.

Psykologförbundet och Psykologföretagarna kommer att fortsätta sin bevakning och informera om eventuella förändringar. Här hittar du mer information och kan se Skatteverkets tolkningar av olika företagsexempel.

Anders Wahlberg, förbundsordförande Sveriges Psykologförbund

Nyheter

Psykologförbundets ordförande kommenterar regeringens beslut om nya restriktioner

2020-11-17

Igår lyssnade jag när myndigheter och politiker informerade om att coronasmittan fortsätter att...

Psykisk hälsa för alla!

2020-08-01

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är...

Pride 2020

2020-07-31

Årets Pridevecka blir digital. Eftersom anledningen till detta knappast har undgått någon tänker...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

En drabbande brist på behandling

2020-04-07

Det är med sorg man läser om de människor som idag blir svårt sjuka och dör av covid-19, både i...