2019-05-06

Skatteverkets ändring slår mot företagare

ANDERS WAHLBERG. Den 1 juli 2019 kommer Skatteverket att börja tillämpa det nya synsättet på mervärdesskatt gällande uthyrning av personal inom hälso- och sjukvård. Detta är mycket olyckligt och Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna jobbar för att få myndigheten att förstå konsekvenserna av beslutet. Psykologföretagare, som på olika sätt arbetar som underleverantörer kan från i sommar behöva lägga på moms på sina tjänster. Risken att psykologföretagaren får sälja sina tjänster till ett lägre pris är hög.

Många små psykologföretag säljer sina tjänster till större företag. Detta har under en period varit en växande marknad då det är lättare för större företag att få avtal med regioner och andra vårdgivare samtidigt som efterfrågan av psykologisk utredning och behandling ökar. Många psykologföretagare riskerar att påverkas av den nya regeltillämpningen och det slår hårt mot möjligheterna att få tillräckligt betalt för både dem som idag arbetar inom området och för framtida möjligheter.

Vi är inte ensamma om oron för försämringar. Vårdföretagarna och Sveriges kommuner och landsting är bland dem som har tillskrivit generaldirektören för Skatteverket i frågan och ett stort antal ärenden ligger hos Skatterättsnämnden för prövning. En liten ljusstrimma syns, utifrån generaldirektörens svar till Vårdföretagarna - det skulle kunna bli så att de nya momsreglerna bara kommer att gälla bemanningsföretag.

Psykologförbundet och Psykologföretagarna kommer att fortsätta sin bevakning och informera om eventuella förändringar. Här hittar du mer information och kan se Skatteverkets tolkningar av olika företagsexempel.

Anders Wahlberg, förbundsordförande Sveriges Psykologförbund

Nyheter

Kristina Taylor: ”Staten behöver säkra tillgången på psykologisk kompetens”

2024-06-19

Kötiderna till barn- och ungdomspsykiatrin är på flera håll fortsatt oacceptabelt långa, och vi ä...

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...