2020-04-07

En drabbande brist på behandling

Det är med sorg man läser om de människor som idag blir svårt sjuka och dör av covid-19, både i Sverige och i andra länder. Varje dag så kommer det nya siffror som skrämmer.

Tyvärr finns det andra baksidor med den kris vi idag går igenom. En grupp som inte syns i statistiken men som oroar mig en hel del är de personer med psykisk ohälsa och stort behov av behandling, men som inte får det idag. Det kan bero på att psykologerna är sjuka och inte kan komma till jobbet. Det kan bero på att patienterna inte kan eller vågar söka sig till behandling. Det kan bero på omprioriteringar.

Psykisk ohälsa kan vara en livshotande sjukdom, inte minst för dem som mår allra sämst. Många med psykisk ohälsa hamnar nu dessutom i en isolering som innebär ytterligare en riskfaktor. Det finns inga siffror på hur många som idag blir svårt sjuka eller till och med dör på grund av psykisk ohälsa men vi får inte glömma dem när covid-19 tar så mycket uppmärksamhet.

Jag förstår att det i många fall är svårt att erbjuda behandling. Glädjande nog flödar kreativiteten och generositeten ökar när det gäller att göra skyddskläder, tillverka handsprit och hitta nya lösningar för att erbjuda vård för personer som drabbats av covid-19. Människor ställer upp och handlar mat till personer i riskgrupper. Jag önskar att kreativiteten även ökar så att vi ställer upp på en bortglömd riskgrupp i isolering och utan behandling. Den riskgruppen är personer med psykisk ohälsa. Glöm dem inte utan se till att de får hjälp och stöd!

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...