2020-04-07

En drabbande brist på behandling

Det är med sorg man läser om de människor som idag blir svårt sjuka och dör av covid-19, både i Sverige och i andra länder. Varje dag så kommer det nya siffror som skrämmer.

Tyvärr finns det andra baksidor med den kris vi idag går igenom. En grupp som inte syns i statistiken men som oroar mig en hel del är de personer med psykisk ohälsa och stort behov av behandling, men som inte får det idag. Det kan bero på att psykologerna är sjuka och inte kan komma till jobbet. Det kan bero på att patienterna inte kan eller vågar söka sig till behandling. Det kan bero på omprioriteringar.

Psykisk ohälsa kan vara en livshotande sjukdom, inte minst för dem som mår allra sämst. Många med psykisk ohälsa hamnar nu dessutom i en isolering som innebär ytterligare en riskfaktor. Det finns inga siffror på hur många som idag blir svårt sjuka eller till och med dör på grund av psykisk ohälsa men vi får inte glömma dem när covid-19 tar så mycket uppmärksamhet.

Jag förstår att det i många fall är svårt att erbjuda behandling. Glädjande nog flödar kreativiteten och generositeten ökar när det gäller att göra skyddskläder, tillverka handsprit och hitta nya lösningar för att erbjuda vård för personer som drabbats av covid-19. Människor ställer upp och handlar mat till personer i riskgrupper. Jag önskar att kreativiteten även ökar så att vi ställer upp på en bortglömd riskgrupp i isolering och utan behandling. Den riskgruppen är personer med psykisk ohälsa. Glöm dem inte utan se till att de får hjälp och stöd!

Nyheter

Psykisk hälsa för alla!

2020-08-01

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är...

Pride 2020

2020-07-31

Årets Pridevecka blir digital. Eftersom anledningen till detta knappast har undgått någon tänker...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

En drabbande brist på behandling

2020-04-07

Det är med sorg man läser om de människor som idag blir svårt sjuka och dör av covid-19, både i...

Psykologisk kunskap behövs för att skapa det motståndskraftiga samhället

2020-04-02

Plötsligt står vi inför något helt nytt. En kris där samhället har liten tidigare erfarenhet och...