2020-04-07

En drabbande brist på behandling

Det är med sorg man läser om de människor som idag blir svårt sjuka och dör av covid-19, både i Sverige och i andra länder. Varje dag så kommer det nya siffror som skrämmer.

Tyvärr finns det andra baksidor med den kris vi idag går igenom. En grupp som inte syns i statistiken men som oroar mig en hel del är de personer med psykisk ohälsa och stort behov av behandling, men som inte får det idag. Det kan bero på att psykologerna är sjuka och inte kan komma till jobbet. Det kan bero på att patienterna inte kan eller vågar söka sig till behandling. Det kan bero på omprioriteringar.

Psykisk ohälsa kan vara en livshotande sjukdom, inte minst för dem som mår allra sämst. Många med psykisk ohälsa hamnar nu dessutom i en isolering som innebär ytterligare en riskfaktor. Det finns inga siffror på hur många som idag blir svårt sjuka eller till och med dör på grund av psykisk ohälsa men vi får inte glömma dem när covid-19 tar så mycket uppmärksamhet.

Jag förstår att det i många fall är svårt att erbjuda behandling. Glädjande nog flödar kreativiteten och generositeten ökar när det gäller att göra skyddskläder, tillverka handsprit och hitta nya lösningar för att erbjuda vård för personer som drabbats av covid-19. Människor ställer upp och handlar mat till personer i riskgrupper. Jag önskar att kreativiteten även ökar så att vi ställer upp på en bortglömd riskgrupp i isolering och utan behandling. Den riskgruppen är personer med psykisk ohälsa. Glöm dem inte utan se till att de får hjälp och stöd!

Nyheter

Kristina Taylor: ”Staten behöver säkra tillgången på psykologisk kompetens”

2024-06-19

Kötiderna till barn- och ungdomspsykiatrin är på flera håll fortsatt oacceptabelt långa, och vi ä...

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...