2019-08-23

Du kan göra skillnad för alla på din arbetsplats – bli förtroendevald!

JAIME ALEITE. En arbetsplats med kollektivavtal innebär en rejäl förmån samtidigt som det innebär en trygghet. Men förmånerna kommer inte av sig själva och kollektivavtalet behöver ständigt utvecklas, anpassas, förtydligas, respekteras och försvaras. Det är här som du som funderar på att ta på dig ett förtroendeuppdrag kommer in i bilden. En utgångspunkt är såklart att du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal för att skyldigheten för en arbetsgivare att förhandla överhuvudtaget ska finnas.

Det finns en föråldrad och delvis felaktig bild om att fackligt engagemang är lika med konflikter. Huvudsyftet är samverkan - även om det absolut förekommer att den lokalfackliga organisationen och arbetsgivaren av olika anledningar hamnar på kollisionskurs med varandra. När konflikten inträffar är det du och den lokala psykologföreningen som kan ge kollegorna det i särklass bästa stödet genom er lokala förankring, kännedom om sakförhållanden och era nätverk. När en lokal förening saknas genomförs förhandlingen eller samverkan av en central ombudsman som inte har samma kunskap om vad som händer lokalt på arbetsplatsen. Kvaliteten och skyndsamheten i frågan kan därmed aldrig bli densamma som när en kollega lokalt företräder medlemmarnas intressen.

Du har inget att förlora. Lagar och regler skyddar dig i det fackliga uppdraget. Sveriges Psykologförbund erbjuder årligen utbildningar i fackliga frågor och du kan ringa medlemsrådgivningen och få vägledning i arbetsrättsliga frågor. En ombudsman på förbundet står alltid redo att rycka ut eller på annat sätt hjälpa till när du behöver det. I föreningen är ni ett nätverk av kollegor som stöttar och avlastar varandra. Du är aldrig ensam, du utvecklas i arbetsrättsliga- och förhandlingsfrågor och du är med att utveckla kollektivavtalen.

Min uppmaning till dig som funderar på att ta på sig ett fackligt förtroendeuppdrag är därför – sluta fundera, gör det bara!

Femton bra skäl till kollektivavtal

1. Övertidsersättning
Inget kollektivavtal = ingen rätt till övertidsersättning
2. Lönerevision
Utan kollektivavtal finns det inget som ger dig rätt till ett lönesamtal
3. Semester
Många kollektivavtal ger dig rätt till fler semesterdagar än lagen.
4. Tjänstepension
Finns det inget kollektivavtal måste du själv förhandla dig till en tjänstepension som dock många gånger är sämre
5. Föräldralön
Via kollektivavtalet får du en löneutfyllnad under delar av din föräldraledighet
6. Sjukdom
Vid sjukdom får du en löneutfyllnad så att inkomsttappet minskas
7. Ob, jour m.m.
I kollektivavtalet regleras rätten till ersättning vid ob, jour eller beredskap
8. Medbestämmande
Din arbetsgivare är skyldig att förhandla med ditt fackförbund inför viktigare förändringar på din arbetsplats
9. Förhandlingsskyldighet
Din arbetsgivare är skyldig att förhandla med ditt fackförbund inför viktigare förändringar eller beslut som berör dig direkt
10. Omställningsstöd
Blir du arbetslös så kan du omfattas av olika former av omställningsstöd så som karriärstöd och i vissa fall ekonomiskt stöd
11. Arbetsskada
Via kollektivavtalet kan du få kompletterande ersättningar om du på grund av skada eller sjukdom inte kan arbeta eller får omkostnader
12. Efterlevandeskydd
Via ditt kollektivavtal kan dina anhöriga vara berättigad till ett skattefritt engångsbelopp om du skulle avlida före din pensionering
13. Restidsersättning
Ersättningar för resor i arbetet regleras i många kollektivavtal
14. Tjänstledighet
Via kollektivavtalet kan det i vissa fall regleras din rätt till tjänstledighet
15. + mer
Beroende på vilket kollektivavtal som gäller så kan du ha rätt till flytthjälp, kortare arbetstid med mera

Nyheter

Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

2021-01-28

”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till...

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...

Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

2021-01-22

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på...