2019-10-18

Gemensamma yrkesetiska utmaningar för Europas psykologer

Sista helgen i september möttes psykologer från Nederländerna, Tjeckien, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Portugal, Frankrike, Danmark, Färöarna, Norge, Finland, Island och Sverige under en gemensam eftermiddag och kväll, i Stockholm. Deltagarna representerade sina respektive nationella psykologförbunds etikråd och/eller EFPAs Board of Ethics

Med stolthet fick det svenska etikrådet veta att psykologförbundens etikråd i såväl Norge och Danmark som Tjeckien, på olika sätt har inspirerats av det svenska psykologförbundets klagomålshantering och förhållningssätt till yrkesetiska frågor.

Samtalen var lite trevande först; när psykologer från stora delar av Europa träffas står det snabbt klart att vi är verksamma i vitt skilda politiska, kulturella och juridiska strukturer och ibland är det svårt att ens förstå förutsättningarna och därmed de etiska utmaningarna vissa europeiska kollegor beskriver. Efter en stunds samtal, när en letat sig förbi dessa yttre lager och närmar sig lökens kärna – i det här fallet värde- och rättighetsfrågor som utgör grunden för vår yrkesetik – är det dock uppenbart hur mycket av de mänskliga och professionsspecifika utmaningarna vi har gemensamt.

Syftet med mötet var att nätverka och lyfta blicken från egna förhållanden, samt att få ta del av omvärldens blick på oss själva. I internationella sammanhang får man naturligtvis en del hjälp på traven med detta utbyte, men jag tror egentligen att exakt samma process uppstår när vi möts och samtalar över andra gränser, t.ex. mellan olika professioner, verksamheter, forskningstraditioner etc., och när jag är med om sådana möten blir jag alltid lika tagen av hur kraftfullt, lärande och ödmjukande det är.

Nyheter

Psykologer från hela världen tar kampen för klimatet

2019-11-18

Sent söndag kväll kom jag tillbaka från Lissabon och ett möte om vad psykologer kan göra för...

Grattis på din dag, skyddsombud!

2019-10-23

Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats? Idag, den 23 oktober, firar vi alla skyddsombud...

Gemensamma yrkesetiska utmaningar för Europas psykologer

2019-10-18

Sista helgen i september möttes psykologer från Nederländerna, Tjeckien, Storbritannien, Ryssland...

Ingen ska behöva kämpa ensam

2019-10-10

ANDERS WAHLBERG. Idag, den 10 oktober, är det World Mental Health Day. Årets tema handlar om att...

Konflikter på jobbet är en svårknäckt nöt

2019-09-25

JAIME ALEITE. När jag sitter i medlemsrådgivningen så får jag en hel del frågor om konflikter på...