2019-10-18

Gemensamma yrkesetiska utmaningar för Europas psykologer

Sista helgen i september möttes psykologer från Nederländerna, Tjeckien, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Portugal, Frankrike, Danmark, Färöarna, Norge, Finland, Island och Sverige under en gemensam eftermiddag och kväll, i Stockholm. Deltagarna representerade sina respektive nationella psykologförbunds etikråd och/eller EFPAs Board of Ethics

Med stolthet fick det svenska etikrådet veta att psykologförbundens etikråd i såväl Norge och Danmark som Tjeckien, på olika sätt har inspirerats av det svenska psykologförbundets klagomålshantering och förhållningssätt till yrkesetiska frågor.

Samtalen var lite trevande först; när psykologer från stora delar av Europa träffas står det snabbt klart att vi är verksamma i vitt skilda politiska, kulturella och juridiska strukturer och ibland är det svårt att ens förstå förutsättningarna och därmed de etiska utmaningarna vissa europeiska kollegor beskriver. Efter en stunds samtal, när en letat sig förbi dessa yttre lager och närmar sig lökens kärna – i det här fallet värde- och rättighetsfrågor som utgör grunden för vår yrkesetik – är det dock uppenbart hur mycket av de mänskliga och professionsspecifika utmaningarna vi har gemensamt.

Syftet med mötet var att nätverka och lyfta blicken från egna förhållanden, samt att få ta del av omvärldens blick på oss själva. I internationella sammanhang får man naturligtvis en del hjälp på traven med detta utbyte, men jag tror egentligen att exakt samma process uppstår när vi möts och samtalar över andra gränser, t.ex. mellan olika professioner, verksamheter, forskningstraditioner etc., och när jag är med om sådana möten blir jag alltid lika tagen av hur kraftfullt, lärande och ödmjukande det är.

Nyheter

Psykisk hälsa för alla!

2020-08-01

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är...

Pride 2020

2020-07-31

Årets Pridevecka blir digital. Eftersom anledningen till detta knappast har undgått någon tänker...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

En drabbande brist på behandling

2020-04-07

Det är med sorg man läser om de människor som idag blir svårt sjuka och dör av covid-19, både i...

Psykologisk kunskap behövs för att skapa det motståndskraftiga samhället

2020-04-02

Plötsligt står vi inför något helt nytt. En kris där samhället har liten tidigare erfarenhet och...