2019-10-18

Gemensamma yrkesetiska utmaningar för Europas psykologer

Sista helgen i september möttes psykologer från Nederländerna, Tjeckien, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Portugal, Frankrike, Danmark, Färöarna, Norge, Finland, Island och Sverige under en gemensam eftermiddag och kväll, i Stockholm. Deltagarna representerade sina respektive nationella psykologförbunds etikråd och/eller EFPAs Board of Ethics

Med stolthet fick det svenska etikrådet veta att psykologförbundens etikråd i såväl Norge och Danmark som Tjeckien, på olika sätt har inspirerats av det svenska psykologförbundets klagomålshantering och förhållningssätt till yrkesetiska frågor.

Samtalen var lite trevande först; när psykologer från stora delar av Europa träffas står det snabbt klart att vi är verksamma i vitt skilda politiska, kulturella och juridiska strukturer och ibland är det svårt att ens förstå förutsättningarna och därmed de etiska utmaningarna vissa europeiska kollegor beskriver. Efter en stunds samtal, när en letat sig förbi dessa yttre lager och närmar sig lökens kärna – i det här fallet värde- och rättighetsfrågor som utgör grunden för vår yrkesetik – är det dock uppenbart hur mycket av de mänskliga och professionsspecifika utmaningarna vi har gemensamt.

Syftet med mötet var att nätverka och lyfta blicken från egna förhållanden, samt att få ta del av omvärldens blick på oss själva. I internationella sammanhang får man naturligtvis en del hjälp på traven med detta utbyte, men jag tror egentligen att exakt samma process uppstår när vi möts och samtalar över andra gränser, t.ex. mellan olika professioner, verksamheter, forskningstraditioner etc., och när jag är med om sådana möten blir jag alltid lika tagen av hur kraftfullt, lärande och ödmjukande det är.

Nyheter

Kristina Taylor: ”Staten behöver säkra tillgången på psykologisk kompetens”

2024-06-19

Kötiderna till barn- och ungdomspsykiatrin är på flera håll fortsatt oacceptabelt långa, och vi ä...

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...