2019-10-23

Grattis på din dag, skyddsombud!

Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats? Idag, den 23 oktober, firar vi alla skyddsombud och det viktiga uppdrag som de utför. Jag är själv skyddsombud på min arbetsplats och kan intyga att det är ett av de finaste förtroenden man kan få av sina kollegor. 

Det är självklart så att det är min, och era, arbetsgivare som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Men, arbetet med arbetsmiljön ska bedrivas tillsammans med de anställda och deras representanter – skyddsombuden. Det här arbetet brukar kallas för det systematiska arbetsmiljöarbetet och beskrivs ofta med ett hjul som innehåller fyra delar: undersökning, riskbedömning, åtgärd och uppföljning. Tanken är att det här hjulet ska vara i ständig rullning och att arbetsmiljö alltid är en faktor att beakta i varje fråga, varje beslut och varje del av den dagliga verksamheten.

Genom att finnas där för våra kollegor och hjälpa arbetsgivaren och oss själva att se till att vi har en god arbetsmiljö förebygger vi ohälsa och olycksfall och är med och skapar en arbetsmiljö där vi som jobbar mår bra.

Jag jobbar till exempel tillsammans med arbetsgivaren vid förändringar i verksamheten och gör skyddsronder för att undersöka den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Jag ser till att vår första-hjälpen låda är påfylld – både den för utsidan och den för insidan, och jag säger till om jag ser något som är trasigt eller som någon riskerar att göra sig illa på.

Som skyddsombud behöver vi ha bra förutsättningar för att klara vårt uppdrag - vi behöver verktyg och vi behöver utbildning. Det är i första hand arbetsgivaren som hjälper till med utbildning, men jag kan verkligen rekommendera Sacos skrift,
Att vara skyddsombud som är väldigt användbar.

Sveriges Psykologförbund uppmärksammar tillsammans med alla andra Sacoförbund, skyddsombudens dag - i år med ett seminarium med temat återhämtning – där bland annat Kerstin Wentz, överpsykolog fil dr vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg håller ett av föredragen om ”En hållbar psykosocial arbetsmiljö, återhämtning och hälsa”.

Nyheter

Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

2021-01-28

”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till...

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...

Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

2021-01-22

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på...