2021-01-07

Hållbarhetsmål 1: Ingen fattigdom

Min kunskaps- och inspirationskalender börjar idag, med en tung lucka. När jag läser om detta mål och dess delmål tänker jag att allt arbete för jämställdhet och jämlikhet spelar roll.

Som ordförande för ett fack- och professionsförbund som har till uppgift att jobba för förbättrade villkor för våra medlemmar väcks också funderingar om rättvisa och ekonomisk fördelning i samhället. Vad menar vi när vi pratar om ”facklig solidaritet” och hur kan vi samtidigt verka för den egna professionens intressen och för förbättrade villkor för alla? Vilka skillnader finns när vi anlägger ett nationellt respektive ett globalt perspektiv på fattigdom? Troligen behöver vi diskutera och bredda koncept som ”rättvisa” och ”förbättrade levnadsvillkor”.

Just sådana frågor diskuterades i Filosofiska rummet i P1 i söndags. Medverkande var bland andra Maja Aase, pressansvarig på Union to Union, som samordnar TCO, LO och Saco och federationernas medlemsförbund i internationellt fackligt utvecklingssamarbete, där Psykologförbundet är ett av ett stort antal förbund. Samtalet handlade om hur vi når en rättvis klimatomställning, och belyste bland annat betydelsen av att leva och jobba ”på tvärs”, i samhandling med andra.

Ansvarsfrågorna runt detta mål är naturligtvis stora och svåra att greppa, men att tänka och agera utifrån premissen att de egna sammanhangen påverkar och påverkas av omvärlden både på nära och långt håll är en nödvändig början. Ingen har i mina ögon uttryckt detta mer kärnfullt än Muhammed Ali/Cassius Clay i hans intensiva dikt:

”Me. We.”

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...