2021-01-20

Hållbarhetsmål 10: Minskad ojämlikhet

”En rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället.”

Samtidigt som fattigdomen i världen till följd av en positiv ekonomisk utveckling i många länder har minskat kontinuerligt under de senaste decennierna, har klyftorna inom och mellan länder ökat. I detta mål ryms de kanske mest fundamentala värden vi har att värna och bygga på i våra relationer, organisationer, samhällen och länder; lika rättigheter och möjligheter för alla.

Precis just idag sker ett presidentskifte i USA, som har föregåtts av skrämmande dagar, månader och år. Skrämmande för att så många demokratiska principer och rättigheter satts i gungning, något som naturligtvis är verklighet i många länder runt om i världen. Även i Sverige behöver vi varje dag medvetandegöra, uppmärksamma och motverka ojämlika strukturer och säga ifrån när skilda röster och rättigheter värderas och bemöts som olika viktiga.

Ett av tipsen vi får under detta mål känns därför oerhört aktuellt och angeläget oavsett vilket sammanhang vi befinner oss i. Det förhållningssätt, eller den strävan, som rådet beskriver framstår närmast som en livshållning. Jag tror att om vi blir många som vågar, orkar och förmår anta den hållningen, kan det innebära en helt avgörande skillnad för vår framtid och gemensamma liv:

Se till din egen omgivning: Agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...