2021-01-20

Hållbarhetsmål 10: Minskad ojämlikhet

”En rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället.”

Samtidigt som fattigdomen i världen till följd av en positiv ekonomisk utveckling i många länder har minskat kontinuerligt under de senaste decennierna, har klyftorna inom och mellan länder ökat. I detta mål ryms de kanske mest fundamentala värden vi har att värna och bygga på i våra relationer, organisationer, samhällen och länder; lika rättigheter och möjligheter för alla.

Precis just idag sker ett presidentskifte i USA, som har föregåtts av skrämmande dagar, månader och år. Skrämmande för att så många demokratiska principer och rättigheter satts i gungning, något som naturligtvis är verklighet i många länder runt om i världen. Även i Sverige behöver vi varje dag medvetandegöra, uppmärksamma och motverka ojämlika strukturer och säga ifrån när skilda röster och rättigheter värderas och bemöts som olika viktiga.

Ett av tipsen vi får under detta mål känns därför oerhört aktuellt och angeläget oavsett vilket sammanhang vi befinner oss i. Det förhållningssätt, eller den strävan, som rådet beskriver framstår närmast som en livshållning. Jag tror att om vi blir många som vågar, orkar och förmår anta den hållningen, kan det innebära en helt avgörande skillnad för vår framtid och gemensamma liv:

Se till din egen omgivning: Agera inkluderande och lär dig mer om det som först kan verka främmande eller annorlunda.

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...