2021-01-21

Hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen

Ytterligare ett tillämpningsområde av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara utmaningar som jag i min vardag som psykolog och förbundsordförande inte så ofta funderat över.

Men utmaningarna vi möter med klimatförändringarnas hot och nu senast en global pandemi, berör direkt människors närmiljöer, på många håll runt om i världen handlar det om akuta hot. Delmålen handlar mycket om att minska negativ påverkan på miljön, men även om att säkra tillgången till hållbara bostäder, transportsystem mm.

Detta mål beskrivs som ”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga.” Vikten av motståndskraft för hälsa och säkerhet vet vi mycket om inom psykologin, och här kan vi bidra genom att tillämpa den kunskapen i olika samhällssektorer. Ett av tipsen är till exempel: ”Organisera och uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en kris eller naturkatastrof.” Den pågående krisen har synliggjort vikten av kunskap, beredskap och samarbete för att kunna leva hållbart i våra närsamhällen.

Nyheter

Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap

2021-01-29

”Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av...

Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

2021-01-28

”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till...

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...