2021-01-21

Hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen

Ytterligare ett tillämpningsområde av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara utmaningar som jag i min vardag som psykolog och förbundsordförande inte så ofta funderat över.

Men utmaningarna vi möter med klimatförändringarnas hot och nu senast en global pandemi, berör direkt människors närmiljöer, på många håll runt om i världen handlar det om akuta hot. Delmålen handlar mycket om att minska negativ påverkan på miljön, men även om att säkra tillgången till hållbara bostäder, transportsystem mm.

Detta mål beskrivs som ”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga.” Vikten av motståndskraft för hälsa och säkerhet vet vi mycket om inom psykologin, och här kan vi bidra genom att tillämpa den kunskapen i olika samhällssektorer. Ett av tipsen är till exempel: ”Organisera och uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en kris eller naturkatastrof.” Den pågående krisen har synliggjort vikten av kunskap, beredskap och samarbete för att kunna leva hållbart i våra närsamhällen.

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...