2021-01-21

Hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen

Ytterligare ett tillämpningsområde av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara utmaningar som jag i min vardag som psykolog och förbundsordförande inte så ofta funderat över.

Men utmaningarna vi möter med klimatförändringarnas hot och nu senast en global pandemi, berör direkt människors närmiljöer, på många håll runt om i världen handlar det om akuta hot. Delmålen handlar mycket om att minska negativ påverkan på miljön, men även om att säkra tillgången till hållbara bostäder, transportsystem mm.

Detta mål beskrivs som ”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra och motståndskraftiga.” Vikten av motståndskraft för hälsa och säkerhet vet vi mycket om inom psykologin, och här kan vi bidra genom att tillämpa den kunskapen i olika samhällssektorer. Ett av tipsen är till exempel: ”Organisera och uppmana ditt samhälle till att lära sig mer om vad man ska göra i händelse av en kris eller naturkatastrof.” Den pågående krisen har synliggjort vikten av kunskap, beredskap och samarbete för att kunna leva hållbart i våra närsamhällen.

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...