2021-01-22

Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.” Det här vet vi ju är en akut nödvändighet för att minska vår negativa klimatpåverkan, och det har varit akut länge.

I målet förtydligas att hållbara konsumtions- och produktionsmönster inte enbart har betydelse för miljön och klimatet, utan också på ett direkt sätt möjliggör sociala och ekonomiska fördelar, exempelvis ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Jag uppfattar detta som ett av de mer greppbara målen – att i sin egen vardag börja ställa om, om än med små förändringar, känns på något sätt mer möjligt och tillgängligt jämfört med en del av de andra målen, även om tipsen som ges under samtliga mål visar på att det gör skillnad hur var och en av oss lever. I mitt privata liv men också i mitt professionella uppdrag finns det många direkta sätt att börja eller fortsätta göra skillnad i linje med delmålen som anges. Även målets tre tips visar hur konkret och möjligt detta förändringsarbete kan vara:

Planera ditt resande - Minska på plasten - Köp ful frukt

Önskar er alla en skön och hållbarhetsfrämjande (i valfri betydelse) helg!

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...