2021-01-22

Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.” Det här vet vi ju är en akut nödvändighet för att minska vår negativa klimatpåverkan, och det har varit akut länge.

I målet förtydligas att hållbara konsumtions- och produktionsmönster inte enbart har betydelse för miljön och klimatet, utan också på ett direkt sätt möjliggör sociala och ekonomiska fördelar, exempelvis ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Jag uppfattar detta som ett av de mer greppbara målen – att i sin egen vardag börja ställa om, om än med små förändringar, känns på något sätt mer möjligt och tillgängligt jämfört med en del av de andra målen, även om tipsen som ges under samtliga mål visar på att det gör skillnad hur var och en av oss lever. I mitt privata liv men också i mitt professionella uppdrag finns det många direkta sätt att börja eller fortsätta göra skillnad i linje med delmålen som anges. Även målets tre tips visar hur konkret och möjligt detta förändringsarbete kan vara:

Planera ditt resande - Minska på plasten - Köp ful frukt

Önskar er alla en skön och hållbarhetsfrämjande (i valfri betydelse) helg!

Nyheter

Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap

2021-01-29

”Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av...

Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

2021-01-28

”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till...

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...