2021-01-22

Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.” Det här vet vi ju är en akut nödvändighet för att minska vår negativa klimatpåverkan, och det har varit akut länge.

I målet förtydligas att hållbara konsumtions- och produktionsmönster inte enbart har betydelse för miljön och klimatet, utan också på ett direkt sätt möjliggör sociala och ekonomiska fördelar, exempelvis ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Jag uppfattar detta som ett av de mer greppbara målen – att i sin egen vardag börja ställa om, om än med små förändringar, känns på något sätt mer möjligt och tillgängligt jämfört med en del av de andra målen, även om tipsen som ges under samtliga mål visar på att det gör skillnad hur var och en av oss lever. I mitt privata liv men också i mitt professionella uppdrag finns det många direkta sätt att börja eller fortsätta göra skillnad i linje med delmålen som anges. Även målets tre tips visar hur konkret och möjligt detta förändringsarbete kan vara:

Planera ditt resande - Minska på plasten - Köp ful frukt

Önskar er alla en skön och hållbarhetsfrämjande (i valfri betydelse) helg!

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...