2021-01-25

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett ödesmål – som ur många aspekter utgör det enskilt största hotet mot en hållbar tillvaro, oavsett vem vi är och var vi bor.

Klimatförändringarna har också förödande konsekvenser för många av de andra 16 målen; på lite kortare sikt drabbas olika grupper och nationer extremt ojämlikt av klimatförändringarna, på längre sikt drabbas vi alla.

Förra veckan hade Psykologförbundets styrelse vårt första möte för året, då vi fördjupade oss i verksamhetsplaneringen för året och till viss del för hela mandatperioden. Bland annat beslutade vi om några ställningstaganden gällande ett av de många uppdrag styrelsen har i uppdrag från vår kongress att förtydliga och genomföra, nämligen att Psykologförbundet skall ”verka för en omställning till ett hållbart samhälle med utgångspunkt i FNs 17 globala mål för hållbar utveckling”.

I våra diskussioner har Psykologförbundets styrelse varit överens om att uppdraget är enormt viktigt men att det inte är helt enkelt att förstå hur vi bäst tar ansvar för det, samtidigt som vi ska styra och bedriva en verksamhet med fackligt och professionsutvecklande fokus. Vi tror att vi behöver samhandla med andra aktörer i hållbarhetsarbetet, och att det är mer möjligt att få genomslag om vi genomgående kopplar hållbarhetsmålen till våra övriga politikområden och i vår kärnverksamhet. Vi har också många medlemmar som har ett stort engagemang i dessa frågor, exempelvis Psykologförbundets nationella förening Psykologer för hållbar Utveckling (PHU).

Att kartlägga förbundets klimatpåverkan är angeläget, och jag tror att vi i det arbetet kommer ha god hjälp av den digitala snabbinlärning som skett på grund av pandemin. Plattformar som just nu - efter snart ett år - ofta känns begränsande och påtvingade, kommer att möjliggöra ett minskat resande och en på vissa sätt mer inkluderande och jämlik delaktighet. Visst ska vi träffas igen, men tillsammans är jag övertygad om att vi nu har mer kunskap och fler verktyg som kan hjälpa oss att göra smartare, mer inkluderande och mer klimatvänliga val!

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...