2021-01-25

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett ödesmål – som ur många aspekter utgör det enskilt största hotet mot en hållbar tillvaro, oavsett vem vi är och var vi bor.

Klimatförändringarna har också förödande konsekvenser för många av de andra 16 målen; på lite kortare sikt drabbas olika grupper och nationer extremt ojämlikt av klimatförändringarna, på längre sikt drabbas vi alla.

Förra veckan hade Psykologförbundets styrelse vårt första möte för året, då vi fördjupade oss i verksamhetsplaneringen för året och till viss del för hela mandatperioden. Bland annat beslutade vi om några ställningstaganden gällande ett av de många uppdrag styrelsen har i uppdrag från vår kongress att förtydliga och genomföra, nämligen att Psykologförbundet skall ”verka för en omställning till ett hållbart samhälle med utgångspunkt i FNs 17 globala mål för hållbar utveckling”.

I våra diskussioner har Psykologförbundets styrelse varit överens om att uppdraget är enormt viktigt men att det inte är helt enkelt att förstå hur vi bäst tar ansvar för det, samtidigt som vi ska styra och bedriva en verksamhet med fackligt och professionsutvecklande fokus. Vi tror att vi behöver samhandla med andra aktörer i hållbarhetsarbetet, och att det är mer möjligt att få genomslag om vi genomgående kopplar hållbarhetsmålen till våra övriga politikområden och i vår kärnverksamhet. Vi har också många medlemmar som har ett stort engagemang i dessa frågor, exempelvis Psykologförbundets nationella förening Psykologer för hållbar Utveckling (PHU).

Att kartlägga förbundets klimatpåverkan är angeläget, och jag tror att vi i det arbetet kommer ha god hjälp av den digitala snabbinlärning som skett på grund av pandemin. Plattformar som just nu - efter snart ett år - ofta känns begränsande och påtvingade, kommer att möjliggöra ett minskat resande och en på vissa sätt mer inkluderande och jämlik delaktighet. Visst ska vi träffas igen, men tillsammans är jag övertygad om att vi nu har mer kunskap och fler verktyg som kan hjälpa oss att göra smartare, mer inkluderande och mer klimatvänliga val!

Nyheter

Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap

2021-01-29

”Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av...

Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

2021-01-28

”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till...

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...