2021-01-26

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten [...] Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.”

Jag bor själv precis inpå havet i en av Stockholms skärgårdskommuner. Min allra bästa kontemplationsplats är en stenstrand som jag går till flera gånger i veckan året runt, och när jag står där kan jag nästan ta på insikten om hur avgörande det är att vi lyckas med en ”…hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem” för att mina barn och deras globala grannar, i framtiden ska kunna leva hållbart - eller leva alls. Min mans morföräldrar som byggde hus i närheten av stenstranden på 1930-talet brukade berätta om hur de rodde ut på fjärden och dumpade sina hushålls- och grovsopor, det gjorde man då. Idag har vi omfattande kunskap om havens sårbarhet;

”Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.”

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...