2021-01-26

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten [...] Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.”

Jag bor själv precis inpå havet i en av Stockholms skärgårdskommuner. Min allra bästa kontemplationsplats är en stenstrand som jag går till flera gånger i veckan året runt, och när jag står där kan jag nästan ta på insikten om hur avgörande det är att vi lyckas med en ”…hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem” för att mina barn och deras globala grannar, i framtiden ska kunna leva hållbart - eller leva alls. Min mans morföräldrar som byggde hus i närheten av stenstranden på 1930-talet brukade berätta om hur de rodde ut på fjärden och dumpade sina hushålls- och grovsopor, det gjorde man då. Idag har vi omfattande kunskap om havens sårbarhet;

”Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.”

Nyheter

Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap

2021-01-29

”Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av...

Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

2021-01-28

”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till...

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...