2021-01-26

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten [...] Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna.”

Jag bor själv precis inpå havet i en av Stockholms skärgårdskommuner. Min allra bästa kontemplationsplats är en stenstrand som jag går till flera gånger i veckan året runt, och när jag står där kan jag nästan ta på insikten om hur avgörande det är att vi lyckas med en ”…hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem” för att mina barn och deras globala grannar, i framtiden ska kunna leva hållbart - eller leva alls. Min mans morföräldrar som byggde hus i närheten av stenstranden på 1930-talet brukade berätta om hur de rodde ut på fjärden och dumpade sina hushålls- och grovsopor, det gjorde man då. Idag har vi omfattande kunskap om havens sårbarhet;

”Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss.”

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...