2021-01-27

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad.”

De tre snabbtipsen är att äta vegetariskt, öppna insektshotell och handla certifierade och ekologiska produkter. Vidare att minska på mängden pappersutskrifter, använda ekologiskt gödningsmedel, köpa FSC-märkta trä- och pappersprodukter, återvinna och slänga skräp på rätt ställen.

Igår deltog jag i ett föredrag arrangerad av en av Psykologförbundets nationella föreningar, Psykologer för Hållbar Utveckling (PHU). Professor Elise Amel vid University of St Thomas i Minnesota pratade på temat Psykologiska interventioner för hållbarhet på systemnivå, och beskrev bland annat hur de gått till väga för att implementera ett kollektivt hållbarhetsarbete som involverar studenter, lärare, ledning och samtliga avdelningar och fakultet på St Thomas. Mycket inspirerande att ta del av exempel på hur ett inkluderande och möjliggörande ledarskap och förhållningssätt kan sprida ett ”hållbarhetsmindset” i en hel organisation. Ett mindset som ger avgränsade, konkreta insatser (liknande de tipsen som ges för respektive globalt hållbarhetsmål) en större mening, och därmed troligen ett starkare incitament för individer, grupper och organisationer när de sker inom ett kollektivt paradigm.

Nyheter

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...

Så kan sjukvårdens professionsföreträdare bidra till omställningen

2023-01-13

I går återupptog vi arbetet med hur SKR och sjukvårdens professionsföreträdare gemensamt kan bidr...

Regeringens budget kommer att innebära besparingar

2022-11-09

När den nya regeringens budget nu har presenterats står det klart att kommuner och regioner inte...

Vi kan alla begå misstag

2022-09-05

I dag när jag satt med morgonkaffet i solen halkade min uppmärksamhet in på ett radioreportage om...