2021-01-27

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad.”

De tre snabbtipsen är att äta vegetariskt, öppna insektshotell och handla certifierade och ekologiska produkter. Vidare att minska på mängden pappersutskrifter, använda ekologiskt gödningsmedel, köpa FSC-märkta trä- och pappersprodukter, återvinna och slänga skräp på rätt ställen.

Igår deltog jag i ett föredrag arrangerad av en av Psykologförbundets nationella föreningar, Psykologer för Hållbar Utveckling (PHU). Professor Elise Amel vid University of St Thomas i Minnesota pratade på temat Psykologiska interventioner för hållbarhet på systemnivå, och beskrev bland annat hur de gått till väga för att implementera ett kollektivt hållbarhetsarbete som involverar studenter, lärare, ledning och samtliga avdelningar och fakultet på St Thomas. Mycket inspirerande att ta del av exempel på hur ett inkluderande och möjliggörande ledarskap och förhållningssätt kan sprida ett ”hållbarhetsmindset” i en hel organisation. Ett mindset som ger avgränsade, konkreta insatser (liknande de tipsen som ges för respektive globalt hållbarhetsmål) en större mening, och därmed troligen ett starkare incitament för individer, grupper och organisationer när de sker inom ett kollektivt paradigm.

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...