2021-01-27

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad.”

De tre snabbtipsen är att äta vegetariskt, öppna insektshotell och handla certifierade och ekologiska produkter. Vidare att minska på mängden pappersutskrifter, använda ekologiskt gödningsmedel, köpa FSC-märkta trä- och pappersprodukter, återvinna och slänga skräp på rätt ställen.

Igår deltog jag i ett föredrag arrangerad av en av Psykologförbundets nationella föreningar, Psykologer för Hållbar Utveckling (PHU). Professor Elise Amel vid University of St Thomas i Minnesota pratade på temat Psykologiska interventioner för hållbarhet på systemnivå, och beskrev bland annat hur de gått till väga för att implementera ett kollektivt hållbarhetsarbete som involverar studenter, lärare, ledning och samtliga avdelningar och fakultet på St Thomas. Mycket inspirerande att ta del av exempel på hur ett inkluderande och möjliggörande ledarskap och förhållningssätt kan sprida ett ”hållbarhetsmindset” i en hel organisation. Ett mindset som ger avgränsade, konkreta insatser (liknande de tipsen som ges för respektive globalt hållbarhetsmål) en större mening, och därmed troligen ett starkare incitament för individer, grupper och organisationer när de sker inom ett kollektivt paradigm.

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...