2021-01-27

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad.”

De tre snabbtipsen är att äta vegetariskt, öppna insektshotell och handla certifierade och ekologiska produkter. Vidare att minska på mängden pappersutskrifter, använda ekologiskt gödningsmedel, köpa FSC-märkta trä- och pappersprodukter, återvinna och slänga skräp på rätt ställen.

Igår deltog jag i ett föredrag arrangerad av en av Psykologförbundets nationella föreningar, Psykologer för Hållbar Utveckling (PHU). Professor Elise Amel vid University of St Thomas i Minnesota pratade på temat Psykologiska interventioner för hållbarhet på systemnivå, och beskrev bland annat hur de gått till väga för att implementera ett kollektivt hållbarhetsarbete som involverar studenter, lärare, ledning och samtliga avdelningar och fakultet på St Thomas. Mycket inspirerande att ta del av exempel på hur ett inkluderande och möjliggörande ledarskap och förhållningssätt kan sprida ett ”hållbarhetsmindset” i en hel organisation. Ett mindset som ger avgränsade, konkreta insatser (liknande de tipsen som ges för respektive globalt hållbarhetsmål) en större mening, och därmed troligen ett starkare incitament för individer, grupper och organisationer när de sker inom ett kollektivt paradigm.

Nyheter

Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap

2021-01-29

”Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av...

Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

2021-01-28

”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till...

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...