2021-01-29

Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap

”Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen […] Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet.”

Fredag idag, min sista arbetsdag i januari, och jag har i min ”uppstartskalender” kommit fram till det sjuttonde och sista av FNs globala mål för en hållbar utveckling. När jag läser om det går associationsbanorna igång – fastän delmålen syftar till att främja och utveckla internationell solidaritet och samhandling för att möjliggöra att målen uppnås globalt, framstår relevansen och användbarheten för andra nivåer av partnerskap och kollektivt engagemang tydligt!

Några av delmålen är: Respektera nationellt ledarskap för genomförande av politik för att uppnå globala målen, Uppmuntra effektiva partnerskap, Stöd insamling och spridning av tillförlitliga data, Utveckla nya sätt att mäta framsteg. I de sammanhang jag rör mig utifrån uppdraget som ordförande för psykologernas fack- och professionsförbund, kan jag tydligt se att dessa verktyg kan bidra till att utveckla våra egna verksamheter och olika tvärprofessionella sammanslutningar, liksom komplexa samhällsutmaningar där flera aktörer behövs för att problemlösa kreativt utifrån en samsyn.

Att börja året med att nästan dagligen tänka högt utifrån FNs globala mål, och kopplingarna till de sammanhang jag och Psykologförbundet finns i, har varit ögonöppnande och oväntat kreativt: Jag har fått med mig väldigt många idéer - en del visionära, andra konkreta - om hur jag och vi kan bidra i omställningen till ett hållbart samhälle, och också genom det arbetet utveckla vår egen verksamhet och nyttan för våra medlemmar.

 

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...