2021-01-08

Hållbarhetsmål 2: Ingen hunger

”Hunger är den främsta dödsorsaken i världen” står det i detta andra av FNs globala mål. Dessutom finns nu rapporter som tyder på att denna katastrof kommer att växa som en konsekvens av pandemin.

Målet i sin helhet lyder ”Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk”. Med andra ord handlar det både om rätten att ha tillgång till tillräcklig mängd mat och tillräckligt bra föda, som produceras på ett hållbart sätt.

Att sträva efter en balans och en mer jämlik fördelning, globalt men också nationellt, är nödvändigt för att vi alls ska närma oss detta mål. Och det är ju en strävan som gäller för alla situationer där någon form av resurser ska fördelas och prioriteras mellan individer, grupper, regioner, professioner etc. Så även om jag tycker det är svårt att i min vardag förhålla mig till den ohyggligt stora mängd människor som lever och dör i hunger i världen, och förstå hur jag kan bidra, tänker jag - liksom igår - att ett kollektivt mindset som inkluderar fler än ”de mina”, och att ständigt rådbråkas med just rättvise-, fördelnings- och prioriteringsfrågor, är viktigt och meningsfullt om vi blir fler som gör inom vitt skilda kretsar, uppdrag och branscher.

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...