2021-01-08

Hållbarhetsmål 2: Ingen hunger

”Hunger är den främsta dödsorsaken i världen” står det i detta andra av FNs globala mål. Dessutom finns nu rapporter som tyder på att denna katastrof kommer att växa som en konsekvens av pandemin.

Målet i sin helhet lyder ”Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk”. Med andra ord handlar det både om rätten att ha tillgång till tillräcklig mängd mat och tillräckligt bra föda, som produceras på ett hållbart sätt.

Att sträva efter en balans och en mer jämlik fördelning, globalt men också nationellt, är nödvändigt för att vi alls ska närma oss detta mål. Och det är ju en strävan som gäller för alla situationer där någon form av resurser ska fördelas och prioriteras mellan individer, grupper, regioner, professioner etc. Så även om jag tycker det är svårt att i min vardag förhålla mig till den ohyggligt stora mängd människor som lever och dör i hunger i världen, och förstå hur jag kan bidra, tänker jag - liksom igår - att ett kollektivt mindset som inkluderar fler än ”de mina”, och att ständigt rådbråkas med just rättvise-, fördelnings- och prioriteringsfrågor, är viktigt och meningsfullt om vi blir fler som gör inom vitt skilda kretsar, uppdrag och branscher.

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...