2021-01-11

Hållbarhetsmål 3: God hälsa och välbefinnande

Målet gäller "för alla i alla åldrar" och det poängteras att människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.

Detta är ett av de 17 globala hållbarhetsmål som ligger tydligt nära psykologprofessionens kärna, och därmed även vår förbundsverksamhet. Psykologer jobbar tillsammans med många andra professioner för att använda våra kunskaper till att främja just välbefinnande och hälsa, både direkt i behandling, och indirekt genom strategiskt organisationsarbete och i dialog med olika huvudmän.

Med respekt för att det globala perspektivet kräver fortsatt intensivt arbete inom vart och ett av de olika delmålen, vill jag samtidigt slå ett särskilt slag för att psykisk/psykologisk hälsa tydligt lyfts fram under detta mål. Vi har kommit långt inom hälso- och sjukvårdens olika vetenskaper och praktiker, och vet idag att kropp och psyke inte kan delas upp i olika slags hälsor. Vi behöver tvärprofessionell kunskap och en helhetssyn på hälsofrågor för att verkligen kunna arbeta hälsofrämjande på olika nivåer.

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...