2021-01-11

Hållbarhetsmål 3: God hälsa och välbefinnande

Målet gäller "för alla i alla åldrar" och det poängteras att människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.

Detta är ett av de 17 globala hållbarhetsmål som ligger tydligt nära psykologprofessionens kärna, och därmed även vår förbundsverksamhet. Psykologer jobbar tillsammans med många andra professioner för att använda våra kunskaper till att främja just välbefinnande och hälsa, både direkt i behandling, och indirekt genom strategiskt organisationsarbete och i dialog med olika huvudmän.

Med respekt för att det globala perspektivet kräver fortsatt intensivt arbete inom vart och ett av de olika delmålen, vill jag samtidigt slå ett särskilt slag för att psykisk/psykologisk hälsa tydligt lyfts fram under detta mål. Vi har kommit långt inom hälso- och sjukvårdens olika vetenskaper och praktiker, och vet idag att kropp och psyke inte kan delas upp i olika slags hälsor. Vi behöver tvärprofessionell kunskap och en helhetssyn på hälsofrågor för att verkligen kunna arbeta hälsofrämjande på olika nivåer.

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...