2021-01-12

Hållbarhetsmål 4: God utbildning för alla

Detta var under de 15 år jag var verksam som psykolog inom skola/elevhälsa mitt primära uppdrag att bidra till, liksom under de tio år jag undervisade och handledde blivande specialistpsykologer om yrkesetik. ”Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.”

I stora delar av världen handlar detta fortfarande om att jobba för just tillgången till en grundläggande utbildning för alla barn, vilket också avspeglas i delmålen. I Sverige har vi under en relativt lång tidsperiod levt upp till samtliga delmål men när jag läser dem påminns jag om att ingenting är självklart. Vår obligatoriska grundskola kämpar idag med flera likvärdighetsutmaningar, och i vissa skolor och områden i Sverige är det ett alltför högt antal elever som lämnar grundskolan utan de färdigheter de har rätt till, vilket för individer och samhälle får stora negativa konsekvenser.

Nu under pandemin tror jag också att vikten av tillgång till ”en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet” har tydliggjorts för många - allra mest så klart för de barn runt om i världen där skolan utöver utbildning erbjuder ett tryggt sammanhang, relationer och regelbundna måltider, men också för övriga. För ett professionsförbund där samtliga medlemmar har en lång utbildning är detta mål naturligtvis centralt att värna, och att ta ansvar för att bidra till på olika sätt.

Nyheter

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...

Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

2021-01-22

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på...

Hållbarhetsmål 11: Hållbara städer och samhällen

2021-01-21

Ytterligare ett tillämpningsområde av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara utmaningar som...