2021-01-12

Hållbarhetsmål 4: God utbildning för alla

Detta var under de 15 år jag var verksam som psykolog inom skola/elevhälsa mitt primära uppdrag att bidra till, liksom under de tio år jag undervisade och handledde blivande specialistpsykologer om yrkesetik. ”Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.”

I stora delar av världen handlar detta fortfarande om att jobba för just tillgången till en grundläggande utbildning för alla barn, vilket också avspeglas i delmålen. I Sverige har vi under en relativt lång tidsperiod levt upp till samtliga delmål men när jag läser dem påminns jag om att ingenting är självklart. Vår obligatoriska grundskola kämpar idag med flera likvärdighetsutmaningar, och i vissa skolor och områden i Sverige är det ett alltför högt antal elever som lämnar grundskolan utan de färdigheter de har rätt till, vilket för individer och samhälle får stora negativa konsekvenser.

Nu under pandemin tror jag också att vikten av tillgång till ”en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet” har tydliggjorts för många - allra mest så klart för de barn runt om i världen där skolan utöver utbildning erbjuder ett tryggt sammanhang, relationer och regelbundna måltider, men också för övriga. För ett professionsförbund där samtliga medlemmar har en lång utbildning är detta mål naturligtvis centralt att värna, och att ta ansvar för att bidra till på olika sätt.

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...