2021-01-12

Hållbarhetsmål 4: God utbildning för alla

Detta var under de 15 år jag var verksam som psykolog inom skola/elevhälsa mitt primära uppdrag att bidra till, liksom under de tio år jag undervisade och handledde blivande specialistpsykologer om yrkesetik. ”Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.”

I stora delar av världen handlar detta fortfarande om att jobba för just tillgången till en grundläggande utbildning för alla barn, vilket också avspeglas i delmålen. I Sverige har vi under en relativt lång tidsperiod levt upp till samtliga delmål men när jag läser dem påminns jag om att ingenting är självklart. Vår obligatoriska grundskola kämpar idag med flera likvärdighetsutmaningar, och i vissa skolor och områden i Sverige är det ett alltför högt antal elever som lämnar grundskolan utan de färdigheter de har rätt till, vilket för individer och samhälle får stora negativa konsekvenser.

Nu under pandemin tror jag också att vikten av tillgång till ”en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet” har tydliggjorts för många - allra mest så klart för de barn runt om i världen där skolan utöver utbildning erbjuder ett tryggt sammanhang, relationer och regelbundna måltider, men också för övriga. För ett professionsförbund där samtliga medlemmar har en lång utbildning är detta mål naturligtvis centralt att värna, och att ta ansvar för att bidra till på olika sätt.

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...