2021-01-15

Hållbarhetsmål 7: Hållbar energi för alla

Liksom gårdagens mål om tillgång till rent vatten och sanitet har hållbar energi nära kopplingar till många andra hållbarhets- och rättighetsfrågor.

Förutom det akuta behovet av att utveckla och sprida tillgång till förnybar energi för att bromsa en negativ och eskalerande klimatpåverkan, kan det bidra till att minska fattigdom och skapa mer jämställda möjligheter till utbildning och försörjning.

Utöver de energi- och bränsleformer detta globala mål avser slår det mig att samma formuleringar också kan gälla den mänskliga energin – alltså vår uthållighet, kraft och ork att leva våra liv och klara av utmaningar vi möter på ett hållbart sätt: ”Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.”

Vi vet idag att allt fler sjukskrivs med utmattningssymtom som orsak, vilket signalerar att beslutsfattare, styrsystem och organisationer i samtliga samhällssektorer i högre utsträckning än idag behöver förstå och tillämpa kunskaper om vilka faktorer som främjar hållbara liv och arbetsliv. Psykologer och psykologisk forskning har mycket att bidra med här, tillsammans med många andra discipliner och professioner.

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...