2021-01-15

Hållbarhetsmål 7: Hållbar energi för alla

Liksom gårdagens mål om tillgång till rent vatten och sanitet har hållbar energi nära kopplingar till många andra hållbarhets- och rättighetsfrågor.

Förutom det akuta behovet av att utveckla och sprida tillgång till förnybar energi för att bromsa en negativ och eskalerande klimatpåverkan, kan det bidra till att minska fattigdom och skapa mer jämställda möjligheter till utbildning och försörjning.

Utöver de energi- och bränsleformer detta globala mål avser slår det mig att samma formuleringar också kan gälla den mänskliga energin – alltså vår uthållighet, kraft och ork att leva våra liv och klara av utmaningar vi möter på ett hållbart sätt: ”Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.”

Vi vet idag att allt fler sjukskrivs med utmattningssymtom som orsak, vilket signalerar att beslutsfattare, styrsystem och organisationer i samtliga samhällssektorer i högre utsträckning än idag behöver förstå och tillämpa kunskaper om vilka faktorer som främjar hållbara liv och arbetsliv. Psykologer och psykologisk forskning har mycket att bidra med här, tillsammans med många andra discipliner och professioner.

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...