2021-01-19

Hållbarhetsmål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vid en första anblick är detta ett målområde som känns avlägset uppdraget att leda psykologernas fack- och professionsförbund. Men utvecklingen av inkluderande och hållbara strukturer och system som säkrar samhällets grundläggande funktioner berör naturligtvis hela civilsamhället i allra högsta grad.

Inte minst sätter den pandemiutlösta samhällskrisen ljuset på hur drabbande det kan bli när en sådan infrastruktur inte fungerar i alla led. Krisen sätter också ljuset på hur beroende vi är av varandra, inom varje samhälle och nation, liksom mellan länder och federationer. Pandemin har utmanat mänskligheten globalt och blottar de extremt ojämlika förutsättningar som föreligger inom samtliga områden som beskrivs i FNs globala mål.

Även hur vi agerar på individ-, grupp- och samhällsnivå för att bidra till minskad smittspridning, i form av lagstiftning, rekommendationer, tillämpning och beteende är exempel på infrastruktur – en infrastruktur som vi ser behöver tillförsel av psykologisk kunskap om vad som främjar och försvårar förändrat beteende. Detsamma gäller för uppbyggnaden av krisberedskap och motståndskraft i samhället. Här bidrar vi som företräder psykologins förbund, profession och vetenskap gärna!

Ett av tipsen vi får är att ”investera i en hållbar infrastruktur, en plats där dina kollegor kan arbeta i en säker och trivsam miljö och att den lokala miljön inte tar skada”. Ett förslag som verkligen går att genomföra för alla företag, verksamheter och organisationer – oavsett storlek och sektor.

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...