2021-01-19

Hållbarhetsmål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vid en första anblick är detta ett målområde som känns avlägset uppdraget att leda psykologernas fack- och professionsförbund. Men utvecklingen av inkluderande och hållbara strukturer och system som säkrar samhällets grundläggande funktioner berör naturligtvis hela civilsamhället i allra högsta grad.

Inte minst sätter den pandemiutlösta samhällskrisen ljuset på hur drabbande det kan bli när en sådan infrastruktur inte fungerar i alla led. Krisen sätter också ljuset på hur beroende vi är av varandra, inom varje samhälle och nation, liksom mellan länder och federationer. Pandemin har utmanat mänskligheten globalt och blottar de extremt ojämlika förutsättningar som föreligger inom samtliga områden som beskrivs i FNs globala mål.

Även hur vi agerar på individ-, grupp- och samhällsnivå för att bidra till minskad smittspridning, i form av lagstiftning, rekommendationer, tillämpning och beteende är exempel på infrastruktur – en infrastruktur som vi ser behöver tillförsel av psykologisk kunskap om vad som främjar och försvårar förändrat beteende. Detsamma gäller för uppbyggnaden av krisberedskap och motståndskraft i samhället. Här bidrar vi som företräder psykologins förbund, profession och vetenskap gärna!

Ett av tipsen vi får är att ”investera i en hållbar infrastruktur, en plats där dina kollegor kan arbeta i en säker och trivsam miljö och att den lokala miljön inte tar skada”. Ett förslag som verkligen går att genomföra för alla företag, verksamheter och organisationer – oavsett storlek och sektor.

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...