2021-06-24

Hård ton inom politiken

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi ser och hör det ofta och löpande – nu senast i samband med misstroendeomröstningen mot statsministern.

Det pratas om blockeringar och lösningar och hur man kommer vidare och kan vara konstruktiv efter att framgångsrikt och tydligt placerat sig i ena ringhörnan. Att följa medielogiken underlättar ofta att nå fram med budskapet. Men det kan försvåra möjligheten till samarbete. 

Så fungerar människan. Angrepp är sällan den bästa grunden för ett bra samarbete. Hur bidrar det till en konstruktiv debatt om vilket samhälle vi vill ha? Och hur påverkar det samhällsdebatten att allt fler organisationer och företrädare för olika intressegrupper också går i politikens fotspår i samhällsdebatten? Även här ser vi allt oftare ett konfrontativt – inte sällan ensidigt – angreppssätt på olika frågor för att budskapet tydligt ska nå fram. 

Men hur bidrar det till samhällsutveckling om ansatsen är att kritisera andra och att lyfta fram sig själv och dem man företräder – inte sällan på andras bekostnad?

Jag företräder själv ett fack- och yrkesförbund och kan se lockelsen i att skapa en konflikt för att lyfta fram den egna kåren. Särskilt som det underlättar möjligheten att skapa opinion i en fråga. Enkla, konfrontativa budskap når fram. Förenkling och hårdvinkling leder till att fler tar till sig budskapet. Men leder det också till att fler faktiskt förstår när helhetsperspektivet och komplexiteten går förlorad? 

Risken är överhängande att ett ensidigt synsätt och bristande helhetsperspektiv snarare cementerar våra olika perspektiv än leder oss framåt. Resonemang av typen ”Å ena sidan - å andra sidan” lockar sällan till läsning, men är nödvändiga för att på allvar skapa förståelse för ett problem där perspektiven är flera och komplexiteten stor. Om det bara är den som vässar budskapen bäst som får komma till tals, är risken stor att vi inte kommer vidare, eller djupare. 

Finns det över huvud taget fortfarande plats för en diskussion där det ryms fler än ett perspektiv? Jag vill hävda att det är nödvändigt för att komma framåt i utvecklingen. Så jobbar vi psykologer varje dag. En situation eller ett problem behöver granskas ur olika perspektiv för att en bra lösning ska kunna mejslas fram. Och detta är giltigt på såväl individ-, som organisations- och samhällsnivå.

Nyheter

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...

Så kan sjukvårdens professionsföreträdare bidra till omställningen

2023-01-13

I går återupptog vi arbetet med hur SKR och sjukvårdens professionsföreträdare gemensamt kan bidr...

Regeringens budget kommer att innebära besparingar

2022-11-09

När den nya regeringens budget nu har presenterats står det klart att kommuner och regioner inte...

Vi kan alla begå misstag

2022-09-05

I dag när jag satt med morgonkaffet i solen halkade min uppmärksamhet in på ett radioreportage om...