2019-09-25

Konflikter på jobbet är en svårknäckt nöt

JAIME ALEITE. När jag sitter i medlemsrådgivningen så får jag en hel del frågor om konflikter på jobbet. Sådana konflikter brukar vi ofta prata om som arbetsmiljöproblem - en bred definition som kan omfatta allt ifrån farliga kemikalier och tunga lyft till kränkningar och trakasserier.

Problem med belysningen på arbetsplatsen kan snabbt identifieras, utredas och åtgärdas. Men vad gör man när kollegor inte kan samarbeta, grupper ställs mot varandra eller chefen och medarbetaren har en konflikt? Inte ens Arbetsmiljölagen reglerar området i särskilt stor utsträckning. Konflikter på jobbet skiljer sig dessutom från många andra arbetsmiljöproblem eftersom de oftast är mycket svårare att utreda och åtgärda.

Det är lätt att konstatera att konflikter i arbetslivet alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Både arbetsgivare och anställda måste kunna acceptera vissa meningsskiljaktigheter, olikhet i bemötande osv. Men var går gränsen? Även här kommer att finnas olika uppfattningar. Undantag är självfallet övertramp så som systematiska och/eller sexuella trakasserier där gränsen måste vara knivskarp.

Så hur gör man då? Vilken roll har facket och skyddsombudet - och vad förväntas av mig som är inblandad i konflikten?

Det är alltid bäst att hantera konflikter skyndsamt om de inte ska växa och bli till stora problem. Kontakta arbetsgivaren i första hand.  Nästa steg kan vara att kontakta skyddsombudet eller de lokala förtroendevalda på din arbetsplats som kan vara ett stöd.

Du är alltid välkommen att diskutera din situation med oss som sitter i medlemsrådgivningen - men vänta inte för länge.

Nyheter

Hållbarhetsmål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

2021-01-28

”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till...

Hållbarhetsmål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

2021-01-27

”Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals...

Hållbarhetsmål 14: Hav och marina resurser

2021-01-26

”Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden...

Hållbarhetsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

2021-01-25

Måndag idag, och jag har i mina reflektioner nu kommit fram till FNs trettonde globala mål. Ett...

Hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion

2021-01-22

”Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra på...