2019-09-25

Konflikter på jobbet är en svårknäckt nöt

JAIME ALEITE. När jag sitter i medlemsrådgivningen så får jag en hel del frågor om konflikter på jobbet. Sådana konflikter brukar vi ofta prata om som arbetsmiljöproblem - en bred definition som kan omfatta allt ifrån farliga kemikalier och tunga lyft till kränkningar och trakasserier.

Problem med belysningen på arbetsplatsen kan snabbt identifieras, utredas och åtgärdas. Men vad gör man när kollegor inte kan samarbeta, grupper ställs mot varandra eller chefen och medarbetaren har en konflikt? Inte ens Arbetsmiljölagen reglerar området i särskilt stor utsträckning. Konflikter på jobbet skiljer sig dessutom från många andra arbetsmiljöproblem eftersom de oftast är mycket svårare att utreda och åtgärda.

Det är lätt att konstatera att konflikter i arbetslivet alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Både arbetsgivare och anställda måste kunna acceptera vissa meningsskiljaktigheter, olikhet i bemötande osv. Men var går gränsen? Även här kommer att finnas olika uppfattningar. Undantag är självfallet övertramp så som systematiska och/eller sexuella trakasserier där gränsen måste vara knivskarp.

Så hur gör man då? Vilken roll har facket och skyddsombudet - och vad förväntas av mig som är inblandad i konflikten?

Det är alltid bäst att hantera konflikter skyndsamt om de inte ska växa och bli till stora problem. Kontakta arbetsgivaren i första hand.  Nästa steg kan vara att kontakta skyddsombudet eller de lokala förtroendevalda på din arbetsplats som kan vara ett stöd.

Du är alltid välkommen att diskutera din situation med oss som sitter i medlemsrådgivningen - men vänta inte för länge.

Nyheter

Psykisk hälsa för alla!

2020-08-01

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är...

Pride 2020

2020-07-31

Årets Pridevecka blir digital. Eftersom anledningen till detta knappast har undgått någon tänker...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

En drabbande brist på behandling

2020-04-07

Det är med sorg man läser om de människor som idag blir svårt sjuka och dör av covid-19, både i...

Psykologisk kunskap behövs för att skapa det motståndskraftiga samhället

2020-04-02

Plötsligt står vi inför något helt nytt. En kris där samhället har liten tidigare erfarenhet och...