2019-09-25

Konflikter på jobbet är en svårknäckt nöt

JAIME ALEITE. När jag sitter i medlemsrådgivningen så får jag en hel del frågor om konflikter på jobbet. Sådana konflikter brukar vi ofta prata om som arbetsmiljöproblem - en bred definition som kan omfatta allt ifrån farliga kemikalier och tunga lyft till kränkningar och trakasserier.

Problem med belysningen på arbetsplatsen kan snabbt identifieras, utredas och åtgärdas. Men vad gör man när kollegor inte kan samarbeta, grupper ställs mot varandra eller chefen och medarbetaren har en konflikt? Inte ens Arbetsmiljölagen reglerar området i särskilt stor utsträckning. Konflikter på jobbet skiljer sig dessutom från många andra arbetsmiljöproblem eftersom de oftast är mycket svårare att utreda och åtgärda.

Det är lätt att konstatera att konflikter i arbetslivet alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Både arbetsgivare och anställda måste kunna acceptera vissa meningsskiljaktigheter, olikhet i bemötande osv. Men var går gränsen? Även här kommer att finnas olika uppfattningar. Undantag är självfallet övertramp så som systematiska och/eller sexuella trakasserier där gränsen måste vara knivskarp.

Så hur gör man då? Vilken roll har facket och skyddsombudet - och vad förväntas av mig som är inblandad i konflikten?

Det är alltid bäst att hantera konflikter skyndsamt om de inte ska växa och bli till stora problem. Kontakta arbetsgivaren i första hand.  Nästa steg kan vara att kontakta skyddsombudet eller de lokala förtroendevalda på din arbetsplats som kan vara ett stöd.

Du är alltid välkommen att diskutera din situation med oss som sitter i medlemsrådgivningen - men vänta inte för länge.

Nyheter

Kristina Taylor: ”Staten behöver säkra tillgången på psykologisk kompetens”

2024-06-19

Kötiderna till barn- och ungdomspsykiatrin är på flera håll fortsatt oacceptabelt långa, och vi ä...

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...