2019-09-23

Glädjen i att engagera sig i Psykologförbundet

KRISTINA TAYLOR. På väg hem från Psifo:s årliga kompetensdagar i Västerås, ett mycket välordnat arrangemang där psykologer i förskola och skola från hela landet deltog, funderar jag över det här med att ingå i olika grupperingar, föreningar och sammanhang. Mitt eget privata och professionella liv har präglats av en slags kamp att klara av att höra till och ingå, och på samma gång behålla min integritet och egen röst. Jag tycker nämligen att det är svårt.

Tidigare i livet valde jag oftare att inte vara med, eftersom jag inte riktigt stod ut med att behöva kompromissa med värderingar, stämningar och aktiviteter som jag inte kunde stå för till 100%. Men det blev ju ganska ensamt. Och outvecklande! Fem år på psykologprogrammet i Linköping gav mig en massa kunskap, träning och (ibland dyrköpta) erfarenheter i gruppdynamik IRL, och det öppnade upp för ett skönare sätt att hantera detta med att ingå i grupper. Sedan dess har jag försökt engagera mig i många olika sammanhang, även sådana som jag varit rätt kritisk till initialt, både för att bidra/förändra, och för att inte stå utanför min omvärld. 

Att vara aktiv i ett fack- och professionsförbund som Sveriges Psykologförbund, och en nationell yrkesförening som Psifo:s, har varit ett sådant val. Min relation med SPF började med att jag efter en kort romans som student och PTP-psykolog gjorde slut med buller och bång, för att jag blev förbannad på lite olika saker. Sedan tror jag att jag valde att bli medlem på nytt första gången jag åkte på Psifo-konferensen, helt enkelt för att det var billigare för medlemmar. Och sedan tänkte jag att ska jag vara med är det ju lika bra att försöka bidra. Vilket jag gjort mer eller mindre sedan dess. I perioder har engagemanget enbart bestått av att jag röstat på kongressombud eller deltagit vid Psifo:s årsmöte, och sedan 2009 har jag haft privilegiet att vara förtroendevald i förbundets etikråd.  

Utöver möjligheten att få mer inblick i, och driva frågor jag brinner för och ser som viktiga för professionens utveckling, har jag upplevt att mitt val att vara aktiv i förbundet har påverkat min känsla av mening, tillhörighet och självbild på så sätt att jag numera känner mig mycket mer bekväm med att vara en del av ett kollektivt projekt samtidigt som jag är min egen person. Jag tror till och med att det har hjälpt mig att känna mig ännu mer grundad i min egen riktning; när den hela tiden skavs  och formas i närkontakt med andras, får jag lättare upp ögonen för var mina egna gränser går, när det är ok att kompromissa och när jag inte kan göra det. 

Så - en lång utläggning om mina upplevelser - hur berör den dig? Min förhoppning är att väcka en lust hos fler att ingå i Sveriges Psykologförbunds sammanhang, både för kårens/professionens skull, men också för sin egen - det troliga är ju ändå att jag inte unik utan att fler skulle ha glädje av den möjligheten.

Vi har en förbundskongress under uppseglande, i maj 2020, och det vore så fantastiskt om fler medlemmar ville delta genom att skicka in motioner, rösta på kongressombud och eller göra sin röst hörd på andra sätt. Vi behöver varandra för att bli synliga, tydliga och vässade!

(Och du - ibland innebär ett fackligt engagemang också att en får dansa med, beröras av och asgarva med spännande människor som en aldrig skulle ha träffat annars!)

Nyheter

Kristina Taylor: ”Staten behöver säkra tillgången på psykologisk kompetens”

2024-06-19

Kötiderna till barn- och ungdomspsykiatrin är på flera håll fortsatt oacceptabelt långa, och vi ä...

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...