2019-06-03

Hur ska vi kunna lösa sjukskrivningarna om det saknas psykologer på vårdcentralerna?

MARIA ENGGREN ZAVISIC. I slutet av maj uppvaktade jag, tillsammans med Sveriges Psykologförbunds ordförande Anders Wahlberg och professionsstrateg Martin Björklind socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att tala om det höga sjukskrivningstalet, om rehabilitering – och om betydelsen av att det finns psykologer inom primärvården.

Vi uppmärksammade Annika Strandhäll att bemanningen av psykologer inom primärvården inte alls är dimensionerad efter söktrycket från patienterna. Vi kunde också berätta att allmänläkare vittnar om svårigheterna att tillgodose patienternas behov av behandling och rehabilitering för tillfrisknande och återgång i arbete. Och att de som blir mest lidande - är patienterna.

Som det ser ut i dag saknar var tredje vårdcentral tillgång till psykolog. Detta trots att ungefär varannan av de långa sjukskrivningarna beror på psykiatriska diagnoser, så som ångesttillstånd, depressioner och utmattningssyndrom. Flertalet av dessa sjukskrivs just inom primärvården.

Ministern visade sig vara väl insatt i och fullt medveten om den oroande utvecklingen. Hennes egna erfarenheter från studiebesök inom vården stämde väl överens med det vi framförde. Vi var överens om att det behövs en rejäl förstärkning och förändring av primärvårdens uppdrag så att alla som lider av psykisk ohälsa får rätt vård och behandling.

En idé vi tog upp med ministern är att initialt testa ett pilotprojekt där psykologer kan få sjukskrivningsrätt. Hon var inte alls främmande för den idén!

Nyheter

Hållbarhetsmål 7: Hållbar energi för alla

2021-01-15

Liksom gårdagens mål om tillgång till rent vatten och sanitet har hållbar energi nära kopplingar...

Hållbarhetsmål 6: Rent vatten

2021-01-14

Det är nog få saker jag tar så för givet som självklar tillgång till rent vatten.

Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

2021-01-13

Jag citerar ur målbeskrivningen: ”Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytan...

Hållbarhetsmål 4: God utbildning för alla

2021-01-12

Detta var under de 15 år jag var verksam som psykolog inom skola/elevhälsa mitt primära uppdrag a...

Hållbarhetsmål 3: God hälsa och välbefinnande

2021-01-11

Målet gäller "för alla i alla åldrar" och det poängteras att människors hälsa påverkas av...