2021-01-01

Ny dag, nytt år och nya möjligheter

Ny dag, nytt år, nya möjligheter att samarbeta för ett samhälle och en värld som är mer hållbar för fler människor.

Som ordförande för Sveriges Psykologförbund har jag tillsammans med förbundsstyrelsen och resten av vår organisation fått i uppdrag av våra medlemmar att verka för en omställning till ett hållbart samhälle med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Viktigt och utmanande, och inte alls självklart hur vi som fack- och professionsförbund bäst gör detta, i samklang med våra övriga ansvarsområden. För att inspirera mig själv och andra kommer jag att börja året med att lägga upp ett mål per arbetsdag, och försöka reflektera kort runt varje mål. Keep on keepin’ on! 

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...