2021-01-01

Ny dag, nytt år och nya möjligheter

Ny dag, nytt år, nya möjligheter att samarbeta för ett samhälle och en värld som är mer hållbar för fler människor.

Som ordförande för Sveriges Psykologförbund har jag tillsammans med förbundsstyrelsen och resten av vår organisation fått i uppdrag av våra medlemmar att verka för en omställning till ett hållbart samhälle med utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Viktigt och utmanande, och inte alls självklart hur vi som fack- och professionsförbund bäst gör detta, i samklang med våra övriga ansvarsområden. För att inspirera mig själv och andra kommer jag att börja året med att lägga upp ett mål per arbetsdag, och försöka reflektera kort runt varje mål. Keep on keepin’ on! 

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...