2020-12-21

Ordförandeblogg 21 december

Mattias Lundberg skriver på psykologtidningen.se om behovet av en tydlighet runt psykologernas specialistordning. Han menar att det i Psykologtidningens temanummer om specialistutbildningen framgår att ”det inte verkar finnas en gemensam bild av vad man vill eller har velat åstadkomma med specialistutbildningen” och uppmanar Psykologförbundet att släppa taget; ”Det är ett bra och stort arbete som gjorts för att få i gång specialistutbildningen. Nu måste andra aktörer ta vid.”

Jag tycker att reportaget i Psykologtidningen speglar den komplexitet och de många skilda uppfattningar som har funnits och finns i vår kår i denna fråga, och jag är glad att reportaget har inspirerat Mattias Lundberg att sätta sina tankar på pränt. Det är sådana erfarenheter och reflektioner vi behöver för att kunna göra en klok nulägesanalys och staka ut vägen framåt. Jag håller med om att det inte finns en gemensam bild i nuläget. Det är mot en sådan vi är på väg, och för att den bilden ska bli så förankrad, trovärdig och attraktiv för samhället som möjligt, behöver vi ett aktivt samtal och engagemang för våra professions- och utbildningsfrågor inom och utanför psykologkåren.

Så tack för julklappen, Mattias; vi tar gärna emot fler från andra – både mjuka och hårda välkomnas!

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...