2020-12-21

Ordförandeblogg 21 december

Mattias Lundberg skriver på psykologtidningen.se om behovet av en tydlighet runt psykologernas specialistordning. Han menar att det i Psykologtidningens temanummer om specialistutbildningen framgår att ”det inte verkar finnas en gemensam bild av vad man vill eller har velat åstadkomma med specialistutbildningen” och uppmanar Psykologförbundet att släppa taget; ”Det är ett bra och stort arbete som gjorts för att få i gång specialistutbildningen. Nu måste andra aktörer ta vid.”

Jag tycker att reportaget i Psykologtidningen speglar den komplexitet och de många skilda uppfattningar som har funnits och finns i vår kår i denna fråga, och jag är glad att reportaget har inspirerat Mattias Lundberg att sätta sina tankar på pränt. Det är sådana erfarenheter och reflektioner vi behöver för att kunna göra en klok nulägesanalys och staka ut vägen framåt. Jag håller med om att det inte finns en gemensam bild i nuläget. Det är mot en sådan vi är på väg, och för att den bilden ska bli så förankrad, trovärdig och attraktiv för samhället som möjligt, behöver vi ett aktivt samtal och engagemang för våra professions- och utbildningsfrågor inom och utanför psykologkåren.

Så tack för julklappen, Mattias; vi tar gärna emot fler från andra – både mjuka och hårda välkomnas!

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...