2020-07-31

Pride 2020

Årets Pridevecka blir digital. Eftersom anledningen till detta knappast har undgått någon tänker jag inte stanna upp längre vid orsaken, utan istället vända fokus mot den globala värld vi lever i - och där den digitala plattformen underlättar möten bortom geografiska gränser.

Trots att vi i vissa avseenden får en allt mer öppen värld är det tyvärr inget som med självklarhet innebär en mer vidsynt värld. Det finns tendenser på vissa håll att vi går i motsatt riktning. Vi behöver inte blicka särskilt långt bort för att se länder med allt hårdare tongångar för att inskränka medborgares rättigheter till sexualitet, identitet och kärlek. 

Tillsammans är vi starkare! Happy pride! 

Nyheter

Kristina Taylor: ”Staten behöver säkra tillgången på psykologisk kompetens”

2024-06-19

Kötiderna till barn- och ungdomspsykiatrin är på flera håll fortsatt oacceptabelt långa, och vi ä...

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...