2020-08-01

Psykisk hälsa för alla!

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är rimlig att vänta och många röster uttrycker oro för en annalkande lågkonjunktur. Det kommer rapporter om ökad psykisk ohälsa (igen).

Satsningar på vård för psykisk ohälsa måste vara ett prioriterat område för politiker och för debatten. God, trygg och tillgänglig vård. Detta förutsätter bland annat ett kunnigt och respektfullt bemötande, för att minska minoritetsstress och stigmatisering. Jag känner en oro för att det preventiva arbetet kommer falla i skymundan, samtidigt som vi mer än någonsin talar om folkhälsan. I en rapport från folkhälsomyndigheten 2017 om metoder för att främja en god hälsa bland HBTQ-personer trycker FHM på värdet av insatser som bekräftar och stärker hbtq-identiteten, skapar en trygg miljö och synliggör olika identiteter kopplat till kön och sexualitet. Detta menar FHM kan främja psykisk hälsa hos hbtq-personer.

En särskilt utsatt grupp är unga transpersoner. Det är angeläget att satsningar görs för att arbeta såväl preventivt som reaktivt - och att alla grupper i samhället får de resurser som behövs för en bättre folkhälsa och ett starkare, demokratiskt samhälle.

Jag tror vi kan nå dit med gemensamma krafter, välriktade insatser, envishet och kärlek. 

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...