2020-08-01

Psykisk hälsa för alla!

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är rimlig att vänta och många röster uttrycker oro för en annalkande lågkonjunktur. Det kommer rapporter om ökad psykisk ohälsa (igen).

Satsningar på vård för psykisk ohälsa måste vara ett prioriterat område för politiker och för debatten. God, trygg och tillgänglig vård. Detta förutsätter bland annat ett kunnigt och respektfullt bemötande, för att minska minoritetsstress och stigmatisering. Jag känner en oro för att det preventiva arbetet kommer falla i skymundan, samtidigt som vi mer än någonsin talar om folkhälsan. I en rapport från folkhälsomyndigheten 2017 om metoder för att främja en god hälsa bland HBTQ-personer trycker FHM på värdet av insatser som bekräftar och stärker hbtq-identiteten, skapar en trygg miljö och synliggör olika identiteter kopplat till kön och sexualitet. Detta menar FHM kan främja psykisk hälsa hos hbtq-personer.

En särskilt utsatt grupp är unga transpersoner. Det är angeläget att satsningar görs för att arbeta såväl preventivt som reaktivt - och att alla grupper i samhället får de resurser som behövs för en bättre folkhälsa och ett starkare, demokratiskt samhälle.

Jag tror vi kan nå dit med gemensamma krafter, välriktade insatser, envishet och kärlek. 

Nyheter

Psykologförbundets ordförande kommenterar regeringens beslut om nya restriktioner

2020-11-17

Igår lyssnade jag när myndigheter och politiker informerade om att coronasmittan fortsätter att...

Psykisk hälsa för alla!

2020-08-01

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är...

Pride 2020

2020-07-31

Årets Pridevecka blir digital. Eftersom anledningen till detta knappast har undgått någon tänker...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

En drabbande brist på behandling

2020-04-07

Det är med sorg man läser om de människor som idag blir svårt sjuka och dör av covid-19, både i...