2020-08-01

Psykisk hälsa för alla!

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är rimlig att vänta och många röster uttrycker oro för en annalkande lågkonjunktur. Det kommer rapporter om ökad psykisk ohälsa (igen).

Satsningar på vård för psykisk ohälsa måste vara ett prioriterat område för politiker och för debatten. God, trygg och tillgänglig vård. Detta förutsätter bland annat ett kunnigt och respektfullt bemötande, för att minska minoritetsstress och stigmatisering. Jag känner en oro för att det preventiva arbetet kommer falla i skymundan, samtidigt som vi mer än någonsin talar om folkhälsan. I en rapport från folkhälsomyndigheten 2017 om metoder för att främja en god hälsa bland HBTQ-personer trycker FHM på värdet av insatser som bekräftar och stärker hbtq-identiteten, skapar en trygg miljö och synliggör olika identiteter kopplat till kön och sexualitet. Detta menar FHM kan främja psykisk hälsa hos hbtq-personer.

En särskilt utsatt grupp är unga transpersoner. Det är angeläget att satsningar görs för att arbeta såväl preventivt som reaktivt - och att alla grupper i samhället får de resurser som behövs för en bättre folkhälsa och ett starkare, demokratiskt samhälle.

Jag tror vi kan nå dit med gemensamma krafter, välriktade insatser, envishet och kärlek. 

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...