2019-11-18

Psykologer från hela världen tar kampen för klimatet

Sent söndag kväll kom jag tillbaka från Lissabon och ett möte om vad psykologer kan göra för klimatet. Mötet samlade representanter från över 40 nationella och internationella psykologföreningar - alla kontinenter var representerade.

Målet för mötet var att komma fram till insatser som vi som psykologer kan göra gemensamt på en internationell nivå men också hur vi kan visa varandra vad som görs och kan göras på nationell nivå. Planer smiddes för att skapa förändring men också kring psykologernas viktiga roll när katastrofer relaterade till klimatförändringar äger rum.

Det finns mycket som jag tar med mig från mötet - främst det stora engagemang kring klimatfrågan som finns bland psykologer i världen. Självklart ser engagemanget olika ut när man kommer från så många olika bakgrunder och kulturer. Inte minst blev det väldigt påtagligt när jag träffade psykologer från de länder där översvämningar, orkaner och bränder hör till vardagen och jag fick höra om det psykiska lidande som följer i katastrofernas spår.

Jag fick också chansen att berätta vad som görs i Sverige bland psykologer. Jämfört med många länder så ligger vi långt fram i konkret arbete även om det finns mycket kvar att göra.

Områden som berördes var bl.a. fortsatt forskning, utbildning kring klimatpsykologi såväl i grundutbildning som i annan utbildning, nätverk där man kan resonera kring klimatet men också dela med sig av kunskap samt påverkansarbete. Ett par organisationer fick i uppdrag att sammanställa allt som kom fram vid mötet och att föreslå hur en organisation för internationell klimatpsykologi ska se ut. Även en proklamation kring psykologer och klimatförändring skrevs på av alla länder där vi förband oss att fortsätta arbetet.

Den 29 november är det dags för en ny global aktionsdag. Förra gången var många psykologer med och manifesterade. Min förhoppning är att det blir så även denna gång. Jag var redan innan det internationella mötet övertygad om att klimatförändringarna är en av vår tids absolut viktigaste frågor och att psykologin och psykologer kan bidra på många sätt. Mötet i Portugal har stärkt mig än mer i den uppfattningen och det känns väldigt bra att vi har psykologer från alla kontinenter som vill åt samma håll.

Den officiella delen av mötet finns att se här. Bland annat två föreläsningar av experter och ett fantastiskt tal av Portugals president. 

Nyheter

Psykologer från hela världen tar kampen för klimatet

2019-11-18

Sent söndag kväll kom jag tillbaka från Lissabon och ett möte om vad psykologer kan göra för...

Grattis på din dag, skyddsombud!

2019-10-23

Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats? Idag, den 23 oktober, firar vi alla skyddsombud...

Gemensamma yrkesetiska utmaningar för Europas psykologer

2019-10-18

Sista helgen i september möttes psykologer från Nederländerna, Tjeckien, Storbritannien, Ryssland...

Ingen ska behöva kämpa ensam

2019-10-10

ANDERS WAHLBERG. Idag, den 10 oktober, är det World Mental Health Day. Årets tema handlar om att...

Konflikter på jobbet är en svårknäckt nöt

2019-09-25

JAIME ALEITE. När jag sitter i medlemsrådgivningen så får jag en hel del frågor om konflikter på...