2019-11-18

Psykologer från hela världen tar kampen för klimatet

Sent söndag kväll kom jag tillbaka från Lissabon och ett möte om vad psykologer kan göra för klimatet. Mötet samlade representanter från över 40 nationella och internationella psykologföreningar - alla kontinenter var representerade.

Målet för mötet var att komma fram till insatser som vi som psykologer kan göra gemensamt på en internationell nivå men också hur vi kan visa varandra vad som görs och kan göras på nationell nivå. Planer smiddes för att skapa förändring men också kring psykologernas viktiga roll när katastrofer relaterade till klimatförändringar äger rum.

Det finns mycket som jag tar med mig från mötet - främst det stora engagemang kring klimatfrågan som finns bland psykologer i världen. Självklart ser engagemanget olika ut när man kommer från så många olika bakgrunder och kulturer. Inte minst blev det väldigt påtagligt när jag träffade psykologer från de länder där översvämningar, orkaner och bränder hör till vardagen och jag fick höra om det psykiska lidande som följer i katastrofernas spår.

Jag fick också chansen att berätta vad som görs i Sverige bland psykologer. Jämfört med många länder så ligger vi långt fram i konkret arbete även om det finns mycket kvar att göra.

Områden som berördes var bl.a. fortsatt forskning, utbildning kring klimatpsykologi såväl i grundutbildning som i annan utbildning, nätverk där man kan resonera kring klimatet men också dela med sig av kunskap samt påverkansarbete. Ett par organisationer fick i uppdrag att sammanställa allt som kom fram vid mötet och att föreslå hur en organisation för internationell klimatpsykologi ska se ut. Även en proklamation kring psykologer och klimatförändring skrevs på av alla länder där vi förband oss att fortsätta arbetet.

Den 29 november är det dags för en ny global aktionsdag. Förra gången var många psykologer med och manifesterade. Min förhoppning är att det blir så även denna gång. Jag var redan innan det internationella mötet övertygad om att klimatförändringarna är en av vår tids absolut viktigaste frågor och att psykologin och psykologer kan bidra på många sätt. Mötet i Portugal har stärkt mig än mer i den uppfattningen och det känns väldigt bra att vi har psykologer från alla kontinenter som vill åt samma håll.

Den officiella delen av mötet finns att se här. Bland annat två föreläsningar av experter och ett fantastiskt tal av Portugals president. 

Nyheter

Psykisk hälsa för alla!

2020-08-01

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är...

Pride 2020

2020-07-31

Årets Pridevecka blir digital. Eftersom anledningen till detta knappast har undgått någon tänker...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

En drabbande brist på behandling

2020-04-07

Det är med sorg man läser om de människor som idag blir svårt sjuka och dör av covid-19, både i...

Psykologisk kunskap behövs för att skapa det motståndskraftiga samhället

2020-04-02

Plötsligt står vi inför något helt nytt. En kris där samhället har liten tidigare erfarenhet och...