2021-08-18

SR har tagit till sig av kritiken

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare som inte var psykolog, samtidigt som programmet skulle behålla sitt namn. Många medlemmar hörde av sig till Sveriges Radio, liksom till Psykologförbundet, och krävde en förändring.

I går kunde Psykologtidningen berätta att ett nytt programnamn nu är bestämt; Livet med Ullakarin Nyberg. I dag finns informationen tillgänglig även på Sveriges radios hemsida, där det uppges att namnbytet sker efter att Psykologförbundet uppmanat Sveriges radio till detta.

Jag gläds över beslutet, och jag uppskattar hur SR tagit till sig av kritiken och förändrat sin ursprungliga position. De samtal jag har haft med olika personer som jobbar med och ansvarar för programmet har varit konstruktiva och präglats av en vilja att vara angelägna och tydliga gentemot sina lyssnare. I min kommentar som vi publicerade på förbundets hemsida när nyheten först publicerades i våras skrev jag att SRs beslut att behålla namnet tydde på ”…en djup okunskap om vad en psykolog respektive psykiater kan och gör.” Efter samtalen med olika företrädare för SR och programmet vill jag revidera detta; jag har i samtalen upplevt såväl kunskap om och respekt för professionerna, liksom en tydlig intention att ge psykologin och öppna samtal utrymme i etern.

Nu ser jag fram emot att lyssna på samtalen med psykiater Ullakarin Nyberg, och även att Radiopsykologen i framtiden gör comeback med en eller flera psykologkollegor som samtalsledare.

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...