2022-11-09

Regeringens budget kommer att innebära besparingar

När den nya regeringens budget nu har presenterats står det klart att kommuner och regioner inte kompenseras fullt ut för de stora kostnadsökningar som väntar, vilket med nödvändighet kommer att innebära besparingar i ofta redan ansträngda verksamheter. Detta sker i en tid av stora utmaningar på arbetsmarknaden.

Till att börja med har vi en avtalsrörelse i begynnande lågkonjunktur och stigande inflation som utmanar såväl de enskilda hushållen som företag och de flesta samhällssektorer. Vi upplever alla hur våra reallöner sjunker nästan varje vecka, något som naturligtvis drabbar de med de lägsta lönerna ojämförligt hårdast. Också hela den svenska partsmodellen står inför sin kanske största utmaning hittills. Vi har precis kommit ut ur de långa och svåra förhandlingarna om LAS med ett lovande omställningsavtal, när vi nu kommer behöva ta ansvar i ytterligare en balansövning. För en hållbar löneutveckling i framtiden behöver vi säkra att lönerna nu inte dras med av inflationen alltför mycket, samtidigt som arbetsgivarna måste dra sitt strå till stacken i det svåra finansiella läge Sverige befinner sig i. För de fackliga organisationerna blir det en viktig pedagogisk uppgift att beskriva varför och hur vi försöker ta ansvar och balansera rätt, såväl för våra medlemmar nu och på lång sikt, som för helheten och för en fortsatt stark svensk modell där parterna förhandlar fram avtalen på arbetsmarknaden.

Så har vi arbetsmiljön som oroat och debatterats under lång tid, och som för många yrkesgrupper inom välfärdssektorn sattes under ännu större press under pandemin. Initiativet #vårdavården, som 13 professionsförbund står bakom, kommer den 12 december att lämna över ett stort antal namnunderskrifter till sjukvårdsministern med krav på att arbetsgivarna gör stora förbättringar i arbetsmiljön och att en kriskommission tillsätts för att utreda arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. Våra studenter och nya kollegor beskriver en tuff konkurrens om psykologassistent- och PTP-tjänster, och här måste vi vara särskilt vaksamma på att arbetsmiljö, lönenivåer och rätt stöd i form av handledning och förväntningar inte tummas på. I förbundets påverkansarbete lyfter vi hur nära sammankopplad arbetsmiljön är med en hög kvalitet i verksamheten, säkerhet för klienter, patienter och uppdragsgivare, samt att arbetsgivare och politiker behöver förstå att dessa är ömsesidigt beroende av varandra.

De ekonomiska och arbetsmiljömässiga utmaningarna gäller också den del av arbetsmarknaden där nya arbets- och anställningsformer utvecklas. Psykologförbundet får allt fler samtal från psykologer med egna företag som beskriver hur förutsättningarna för att arbeta som konsult i olika former försämrats kraftigt och hastigt. I grunden är det positivt att formerna och antalet potentiella arbetsgivare för psykologers praktik ökar, samtidigt som villkor och förutsättningar måste hänga med utvecklingen.

Tuffa tider således, och viktigare än någonsin att vi som professionsföreträdande och facklig organisation fortsätter stå upp för våra medlemmar och kärnvärden.

Nyheter

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...

Så kan sjukvårdens professionsföreträdare bidra till omställningen

2023-01-13

I går återupptog vi arbetet med hur SKR och sjukvårdens professionsföreträdare gemensamt kan bidr...

Regeringens budget kommer att innebära besparingar

2022-11-09

När den nya regeringens budget nu har presenterats står det klart att kommuner och regioner inte...

Vi kan alla begå misstag

2022-09-05

I dag när jag satt med morgonkaffet i solen halkade min uppmärksamhet in på ett radioreportage om...