2023-01-13

Så kan sjukvårdens professionsföreträdare bidra till omställningen

I går återupptog vi arbetet med hur SKR och sjukvårdens professionsföreträdare gemensamt kan bidra i omställningen till en god och nära vård. Vi hade en serie dialogmöten under 2021 och 2022 men nu var det ett tag sedan vi sågs.

Utöver Psykologförbundet var det Vårdförbundet, Kommunal, Fysioterapeuterna, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Vision och Akademikerförbundet SSR som träffade företrädare från SKRs avdelning för vård och omsorg. Flera av oss uttryckte en önskan av att vi går från ord – eller tankesmedja – till handling.

Från Psykologförbundet påminde vi om det som framkom i den interna dialogprocess vi hade med våra egna föreningar, om att medlemmar är positiva till omställningen, men efterlyser tydligare stöd och styrning från ledningsnivå, som ger professionerna mandat att göra det vi kan bäst; nämligen att i samråd med patienten och i teamsamverkan med övriga yrkesgrupper bedöma vad patienten behöver och organisera hur det ska göras.

Identifierade utmaningar (och därmed möjligheter!) som vi är överens om behöver prioriteras är att och hur den kommunala och regionala hälso- och sjukvården ska utveckla teamarbete ”på riktigt”, att lyfta nödvändigheten av en vård som verkligen strävar efter god och jämlik hälsa för alla och som inkluderar de som behöver mest (som idag ofta får allra minst), hur strukturerna för kunskapsstyrning ska organiseras när det gäller den nära vården, samt naturligtvis knuten kompetensförsörjning – som är en ödesfråga inte bara för hälso- och sjukvården, utan för hela välfärds-Sverige

Om vi som professionsföreträdare och fackliga parter lyckas driva dessa frågor gemensamt med en arbetsgivarorganisation som SKR hoppas vi att vi kan få större genomslag för frågorna och våra bidrag hos politiker, myndigheter och verksamhetsansvariga.

Nyheter

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...

Så kan sjukvårdens professionsföreträdare bidra till omställningen

2023-01-13

I går återupptog vi arbetet med hur SKR och sjukvårdens professionsföreträdare gemensamt kan bidr...

Regeringens budget kommer att innebära besparingar

2022-11-09

När den nya regeringens budget nu har presenterats står det klart att kommuner och regioner inte...

Vi kan alla begå misstag

2022-09-05

I dag när jag satt med morgonkaffet i solen halkade min uppmärksamhet in på ett radioreportage om...