2024-04-11

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala om hur fackföreningsrörelsen gemensamt kan ta en aktiv roll i de många omställningsprocesser som vi står inför, kopplat till klimatförändringar, beredskapsfrågor och geopolitiska förändringar. Förutom det traditionellt fackliga uppdraget att jobba för en fungerande partssamverkan, en rättvis omställning, goda villkor på arbetsmarknaden med mera, tydliggjordes att de fackliga organisationerna också har en möjlighet och ett ansvar att försvara och utveckla samhällets demokratiska strukturer. 

Runt om i världen ser vi hur krig, våld, förtryck, ett alltmer polariserat politiskt klimat och populism sätter mänskliga, demokratiska och fackliga rättigheter i gungning, eller krossar dem helt. Det är krafter som tydligt vill begränsa demokratin och en global, gränsöverskridande politik till förmån för protektionism och nationalism.

Även i Norden förändras de politiska landskapen och tidigare självklara strukturer. Ett exempel är de protester som flera fackförbund i Finland sedan i höstas organiserat, mot regeringens planer på att begränsa strejkrätten och fackets givna inflytande och roll i förhandlingar med arbetsgivare.

I Sverige sker inskränkningar som påverkar civilsamhället som helhet. Många idéburna föreningar har med kort varsel förlorat eller fått drastiskt nedskurna anslag från regeringen. Ett exempel är Union to Union – LO, TCO och Sacos gemensamma organisation som arbetar för att stärka fack runt om i världen och påverka för global rättvisa. Konsekvenserna av de nedskurna anslagen är potentiellt mycket större än att just en viss verksamhet begränsas. Risken är en nedmontering av hela den ideella sektorn, som har en avgörande funktion att bevaka och bidra till att demokratiska processer upprätthålls i samhället.

Att vara medlem i en demokratisk organisation är i sig en insats för demokratin. Vill du bidra mer finns många möjligheter att organisera och engagera sig, exempelvis som förtroendevald i Psykologförbundet. Utan dig inget förbund!

Denna text har även publicerats i Psykologtidningen #2 2024.

FOTO: Fond&Fond

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...