2020-12-15

Vi behöver stå för mångfald, komplexitet och ett intellektuellt öppet förhållningssätt till kunskap

Ulf Rådberg, psykologstudent i Uppsala skriver i ett debattinlägg i Psykologtidningen ”Det är hög tid att Psykologförbundet och universiteten tar sitt ansvar och ger mer utrymme åt den diskussion som behöver föras kring långsiktiga konsekvenser av att polarisera yrkesfältet och lämna framtidens psykologer med betydande kunskapsluckor.” Kontexten är att Uppsalastudenterna just valt klinisk inriktning och Ulf menar att det är en brist att blivande psykologer tvingas välja i huvudsak en behandlingsmetod med underliggande teoribyggnad.

Jag vill tacka Ulf för den utkastade bollen och reflektera vidare utifrån hans resonemang om att ett kvalitativt kliv framåt för vår vetenskap kräver att vi tar oss förbi prestige och vetenskapsteoretisk osämja. Detta är helt i linje med hur jag vill leda förbundet som organisation och verksamhet, och jag menar också att det är en förutsättning för ett kraftfullt förbundspolitiskt program, på såväl villkors-, professions- som samhällsområdet. För att vår vetenskap och vår profession ska växa sig starkare och utvecklas i en kreativ och progressiv riktning - och för att stärka psykologins mandat i olika samhällssektorer – behöver vi stå för mångfald, komplexitet och ett intellektuellt öppet förhållningssätt till kunskap.

Sveriges Psykologförbund har två värdedokument som är tänkta att ligga till grund för all psykologisk praktik; ett om EBPP och ett om professionens yrkesetiska principer. Jag tycker att dessa i kombination ställer höga och rimliga krav på professionen när det gäller patienträttigheter, vetenskaplig trovärdighet samt tvärprofessionell och kollegial respekt.

Vid förbundskongressen 2016 deltog jag som etikrådets ordförande och jag höll då ett anförande där jag uppmanade kollegor, kåren och Psykologförbundet att ”…ta de steg vi kan för att höja taket. Att våga ta initiativ till den dialog som kan kännas så obekväm när vi upplever att en kollega brister i professionellt, metodologiskt eller etiskt förhållningssätt, men att ändå göra det, och att göra det med utgångspunkt i respekt och nyfikenhet. Då blir det också mindre hotfullt och svårt. Jag tror att vi behöver träna på att stanna i den ovissa positionen innan vi börjar söka evidens och problemlösa, ja innan vi ens formulerar problemet. Då kanske vi kan hjälpas åt att stå ut med oliktänkande, till och med intressera oss för det, och inte så snabbt försöka vare sig enas om idéer eller avfärda dem.”

Tack Ulf för påminnelsen!                                                                                         

Kristina Taylor
Ordförande Sveriges Psykologförbund

Nyheter

SR har tagit till sig av kritiken

2021-08-18

Under våren reagerade många psykologer på att P1s Radiopsykologen skulle få en ny programledare s...

World Pride synliggör livsviktiga rättighetsfrågor

2021-08-13

Min första arbetsdag efter semestern sammanfaller med första dagen av World Pride. Att konstatera...

Hård ton inom politiken

2021-06-24

Det talas en hel del om den hårda tonen i politiken. Om polarisering, konflikter och angrepp. Vi...

Negativa effekter av psykologiska insatser

2021-06-22

På Vetenskapliga rådets möte i början av juni lyftes temat negativa effekter av psykologiska...

Att verka utifrån kunskap – inte tyckande och tro

2021-03-15

I oktober 2020 antogs Psykologförbundets nya och uppdaterade principer för Evidensbaserad...