2019-08-19

Vi ställer gärna resurser till ditt förfogande, Anna Nergårdh!

MARIA ENGGREN ZAVISIC. En känsla av ”äntligen” och glädje infinner sig. Detta har vi sagt länge – att det måste till nya lösningar så att fler får rätt hjälp i rätt tid. Primärvårdens uppdrag är redan i dag att ge stöd till personer med lättare psykisk ohälsa, men tillgängligheten till vården är på många håll inte alls god.

Regeringen fattade i torsdags beslut om att ge Anna Nergårdhs utredning* i tillägg att utreda förutsättningarna för en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården för personer mer lättare psykisk ohälsa. Syftet är bland annat att förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar. Deluppdraget bygger på en skrivning i januariöverenskommelsen.

Utredaren ska även analysera vilka utbildningsinsatser som finns i dag för att ta hand om lättare psykisk ohälsa i första linjens hälso- och sjukvård samt bedöma det eventuella behovet av nya utbildningsinsatser. Detta ser jag med oro på då det antyder att det skulle vara annan kompetens som ska ta hand om dem som har lättare psykiska problem. En tidig och korrekt bedömning av tillståndet hos den som söker sig till primärvården är avgörande för att inte missa allvarliga tillstånd och komplikationer.

Med patientens bästa för ögonen måste professionerna i vården samverka och vi tror att det absolut kan vara andra professioner än psykologer, som i kraft av kompletterande utbildning i vissa fall behandlar personer med lättare besvär. Men bedömning och diagnosticering måste göras av den med specialistkompetens inom området.

Sveriges Psykologförbund finns representerat i utredningens expertgrupp och vi kommer naturligtvis att lägga de resurser som behövs för att bidra till och stötta utredningen så att psykologisk kunskap kan tas till vara i arbetet med att ta fram en ny vårdform för primärvården.
*Sedan 2017 arbetar regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård med särskilt fokus på primärvård.

Nyheter

Budget 2020 löser inte problemen med ohälsotalen

2019-09-18

ANDERS WAHLBERG & MARIA ENGGREN ZAVISIC.

Du kan göra skillnad för alla på din arbetsplats – bli förtroendevald!

2019-08-23

JAIME ALEITE. En arbetsplats med kollektivavtal innebär en rejäl förmån samtidigt som det innebär...

Vi ställer gärna resurser till ditt förfogande, Anna Nergårdh!

2019-08-19

MARIA ENGGREN ZAVISIC. En känsla av ”äntligen” och glädje infinner sig. Detta har vi sagt länge –...

Superkrafter för patientens bästa

2019-08-13

MARTIN BJÖRKLIND. Från och med den första juli i år krävs legitimation för att kalla sig hälso- o...

Pride 2019 - gå tillsammans med oss!

2019-07-31

JAIME ALEITE. Sommartider innebär inte bara sol och bad. Det är även tiden då prideparader går av...