2019-10-10

Ingen ska behöva kämpa ensam

ANDERS WAHLBERG. Idag, den 10 oktober, är det World Mental Health Day. Årets tema handlar om att förebygga självmord. Var 40:e sekund tar någon i världen sitt liv och ca. 1500 människor i Sverige tar livet av sig varje år.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män i Sverige i åldrarna 15-44 år och näst vanligast bland kvinnor i samma åldersgrupp. Oerhörda siffror som vittnar om psykisk ohälsas yttersta konsekvenser men också att det inte görs tillräckligt för att minska antalet självmord.Vad kan då göras?

Några av de saker WHO tar upp i inför denna dag är att:

  • Medvetenheten måste öka i samhället att självmord är ett stort globalt folkhälsoproblem.
  • Kunskapen kring att förebygga självmord måste förbättras.
  • Minska stigmatiseringen.
  • Människor som kämpar måste få veta att de inte är ensamma.

Politiker och beslutsfattare måste ta än allvarligare på problemet. Vi hör alldeles för lite om detta från våra politiker.

Vi psykologer bidrar och kan säkert bidra än mer i att öka kunskapen om vad som kan göras för att förebygga självmord. Vi kan hjälpa till att minska stigmat och hjälpa andra att våga prata om självmord. Vi är med vår kompetens en stor resurs i samhället för att bidra till en minskning av antalet personer som tar sitt liv. Jag hoppas att den resursen tas tillvara både i Sverige och globalt. Så här kan vi inte ha det.

Nyheter

Kristina Taylor: ”Staten behöver säkra tillgången på psykologisk kompetens”

2024-06-19

Kötiderna till barn- och ungdomspsykiatrin är på flera håll fortsatt oacceptabelt långa, och vi ä...

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...