2019-10-10

Ingen ska behöva kämpa ensam

ANDERS WAHLBERG. Idag, den 10 oktober, är det World Mental Health Day. Årets tema handlar om att förebygga självmord. Var 40:e sekund tar någon i världen sitt liv och ca. 1500 människor i Sverige tar livet av sig varje år.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män i Sverige i åldrarna 15-44 år och näst vanligast bland kvinnor i samma åldersgrupp. Oerhörda siffror som vittnar om psykisk ohälsas yttersta konsekvenser men också att det inte görs tillräckligt för att minska antalet självmord.Vad kan då göras?

Några av de saker WHO tar upp i inför denna dag är att:

  • Medvetenheten måste öka i samhället att självmord är ett stort globalt folkhälsoproblem.
  • Kunskapen kring att förebygga självmord måste förbättras.
  • Minska stigmatiseringen.
  • Människor som kämpar måste få veta att de inte är ensamma.

Politiker och beslutsfattare måste ta än allvarligare på problemet. Vi hör alldeles för lite om detta från våra politiker.

Vi psykologer bidrar och kan säkert bidra än mer i att öka kunskapen om vad som kan göras för att förebygga självmord. Vi kan hjälpa till att minska stigmat och hjälpa andra att våga prata om självmord. Vi är med vår kompetens en stor resurs i samhället för att bidra till en minskning av antalet personer som tar sitt liv. Jag hoppas att den resursen tas tillvara både i Sverige och globalt. Så här kan vi inte ha det.

Nyheter

Psykisk hälsa för alla!

2020-08-01

Vi står inför en annorlunda höst med en mängd psykologiska konsekvenser. En enorm vårdskuld är...

Pride 2020

2020-07-31

Årets Pridevecka blir digital. Eftersom anledningen till detta knappast har undgått någon tänker...

Hög tid att planera för den psykiska ohälsa som uppstår

2020-04-20

Varje dag får vi veta hur många som diagnostiserats med covid-19 och hur många som dött. Däremot ...

En drabbande brist på behandling

2020-04-07

Det är med sorg man läser om de människor som idag blir svårt sjuka och dör av covid-19, både i...

Psykologisk kunskap behövs för att skapa det motståndskraftiga samhället

2020-04-02

Plötsligt står vi inför något helt nytt. En kris där samhället har liten tidigare erfarenhet och...