2019-10-10

Ingen ska behöva kämpa ensam

ANDERS WAHLBERG. Idag, den 10 oktober, är det World Mental Health Day. Årets tema handlar om att förebygga självmord. Var 40:e sekund tar någon i världen sitt liv och ca. 1500 människor i Sverige tar livet av sig varje år.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland män i Sverige i åldrarna 15-44 år och näst vanligast bland kvinnor i samma åldersgrupp. Oerhörda siffror som vittnar om psykisk ohälsas yttersta konsekvenser men också att det inte görs tillräckligt för att minska antalet självmord.Vad kan då göras?

Några av de saker WHO tar upp i inför denna dag är att:

  • Medvetenheten måste öka i samhället att självmord är ett stort globalt folkhälsoproblem.
  • Kunskapen kring att förebygga självmord måste förbättras.
  • Minska stigmatiseringen.
  • Människor som kämpar måste få veta att de inte är ensamma.

Politiker och beslutsfattare måste ta än allvarligare på problemet. Vi hör alldeles för lite om detta från våra politiker.

Vi psykologer bidrar och kan säkert bidra än mer i att öka kunskapen om vad som kan göras för att förebygga självmord. Vi kan hjälpa till att minska stigmat och hjälpa andra att våga prata om självmord. Vi är med vår kompetens en stor resurs i samhället för att bidra till en minskning av antalet personer som tar sitt liv. Jag hoppas att den resursen tas tillvara både i Sverige och globalt. Så här kan vi inte ha det.

Nyheter

Psykologer från hela världen tar kampen för klimatet

2019-11-18

Sent söndag kväll kom jag tillbaka från Lissabon och ett möte om vad psykologer kan göra för...

Grattis på din dag, skyddsombud!

2019-10-23

Vet du vem som är skyddsombud på din arbetsplats? Idag, den 23 oktober, firar vi alla skyddsombud...

Gemensamma yrkesetiska utmaningar för Europas psykologer

2019-10-18

Sista helgen i september möttes psykologer från Nederländerna, Tjeckien, Storbritannien, Ryssland...

Ingen ska behöva kämpa ensam

2019-10-10

ANDERS WAHLBERG. Idag, den 10 oktober, är det World Mental Health Day. Årets tema handlar om att...

Konflikter på jobbet är en svårknäckt nöt

2019-09-25

JAIME ALEITE. När jag sitter i medlemsrådgivningen så får jag en hel del frågor om konflikter på...