2024-04-25

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén, började 2003 att uppmärksamma dagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete.

En viktig roll i arbetet med en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda på en arbetsplats är skyddsombuden, vars uppgift är att företräda och skydda arbetstagarnas intressen när det kommer till arbetsmiljöfrågor.

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas ett skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst fem anställda.

Psykologförbundet jobbar för att fler psykologer ska vilja bli skyddsombud. Den svenska arbetsmarknaden har uppenbarligen många utmaningar när det kommer till arbetsmiljö: det går inte en dag utan att brister i olika branscher, verksamheter och för olika yrkesgrupper uppmärksammas, såväl av olika slags media som på arbetsplatser och i de fackliga organisationerna.

Ett aktuellt exempel är en kartläggning om akademikers arbetsmiljö som Saco nyligen genomfört, som bland annat visar att nästan hälften av akademikerna upplever sitt arbete som psykiskt påfrestande, vilket är en högre siffra än för övriga sysselsatta. En slutsats Saco drar är att välfärdens organisering och styrning måste förbättras, så att medarbetarna får handlingsutrymme att ägna sig åt kärnverksamheten.

Det som framkommer i Sacos kartläggning känner vi väl igen från Psykologförbundets medlemsrådgivning och i andra kontakter med medlemmar och psykologföreningar. Tillitsbaserad styrning som ger mer utrymme för psykologer att använda sin kompetens är också ett av Psykologförbundets strategiska mål.

Just nu arbetar förbundsstyrelsen och kansliet med att ta fram mer konkreta mål för psykologers arbetsmiljö, som vi vill använda i förbundets påverkansarbete och för att utveckla stödet till medlemmar, föreningar och fackliga förtroendevalda. Låter det viktigt? Välkommen att vara med!

Denna text har även publicerats i Psykologtidningen #3 2024.

FOTO: Fond&Fond

Nyheter

Tillitsbaserad styrning är ett av våra mål

2024-04-25

Den 28 april är det världsarbetsmiljödagen. FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén,...

Kristina Taylor: "Utan dig inget förbund!"

2024-04-11

I slutet av januari samlades ordförande i samtliga förbund inom LO, TCO och Saco för att samtala ...

Kristina Taylor: ”Vår demokrati är ett gemensamt ansvar”

2024-03-06

Som ordförande i Psykologförbundet blir jag ibland kontaktad av medlemmar i olika frågor. Frågorn...

Aktivisternas brev väcker viktiga frågor om demokratiska strukturer

2023-03-07

För några veckor sedan fick Psykologförbundet och ett stort antal andra fackförbund ett brev från...

Kristina Taylor: "Palmepriset påminde mig om människans potential att kämpa för andras rättigheter"

2023-02-06

Förra veckan hade jag förmånen att närvara vid utdelningen av årets Olof Palmepris, som delas ut...