Information gällande Coronavirus covid-19

Coronavirusets spridning i Sverige och omvärlden skapar oro och Sveriges Psykologförbund följer noga utvecklingen samt myndigheternas rekommendationer. Här har vi sammanställt information och svar på vanligt förekommande frågor. Med tanke på smittspridningens omfattning kan informationen uppdateras vid ändrade rekommendationer.

Coronaviruset covid-19 är klassat som allmän- och samhällsfarlig sjukdom och för att minimera risken för smittspridning ska arbetsgivare göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagens regler. Riskbedömningen ska innehålla en plan för hur eventuell smitta eller misstänkt smitta ska handhas. Arbetsgivare ska informera anställda om vad som gäller och vilka åtgärder som krävs.

Här finns information för dig som är:

Frågor & svar om covid-19

Vad innebär den tillfälliga åtgärden att staten tar sjuklöneansvaret?

2020-04-02

Vad innebär slopat krav på läkarintyg?

2020-04-02

Vad innebär åtgärden om slopat karensavdrag (karensdag)?

2020-04-02

Har jag rätt till ledighet när skolor och förskolor stängs?

2020-04-02

Hur ska tillfälligt slopad karensavdrag hanteras?

2020-04-02

Aktuellt med anledning av covid-19

Psykologisk kunskap behövs för att skapa det motståndskraftiga samhället

2020-04-02

Plötsligt står vi inför något helt nytt. En kris där samhället har liten tidigare erfarenhet och...

Förstärkt arbetslöshetsersättning och höjda ersättningsnivåer

2020-04-02

Utbrottet av det nya coronaviruset har slagit hårt mot företag och inneburit att både arbetstagar...

Viktigt i nuläget för dig som
PTP-psykolog

2020-03-25

Förbundet har en pågående kontakt med landets PTP-studierektorer och med Socialstyrelsen för att...

Avtalsrörelsen uppskjuten

2020-03-25

Parterna inom industrin kom i fredags fram till att de förlängde sina avtal till slutet av oktobe...

Har du frågor du inte hittar svar på i vår sammanställning?

Kontakta medlemsrådgivningen.

Telefon: 08-567 06 400
Öppettider: Måndag-fredag 09.00-12.00

E-post: 
medlemsradgivningen
@psykologforbundet.se

 

Hur hanterar man oro kopplat till Coronavirus covid-19

En del känner oro över sig själv och sina anhöriga - andra funderar inte alls så mycket på det nya. Alla människor reagerar på olika sätt när en ny sjukdom upptäcks

Psykolog- och psykoterapeut Charlotte Therup Svedenlöf är Psykologförbundets representant I EFPA:s (European Federation of Psychologists´ Association) Standing Committee on Crisis, Disaster and Trauma. Här berättar hon om vanliga tankar gällande covid-19 och ger strategier för hur man kan bemöta dem.