Covid-19: Information för dig som är förtroendevald

För att kunna ge stöd både till dig som förtroendevald och till övriga medlemmar har förbundskansliet samlat sig i en särskild krisorganisation. På kansliets yrkesavdelning finns nu en särskild beredningsgrupp där medarbetare med olika kompetenser snabbt tar tag i viktiga frågor.

Som förtroendevald är du en viktig länk till den verklighet där våra medlemmar befinner sig. Tveka inte att höra av dig när frågor dyker upp. Kontakta den ombudsman som bevakar ditt område eller rådgivningen.

E-post: medlemsradgivningen@psykologforbundet.se 
Telefon: 08-567 06 400

Aktuellt om semesteravtal inom kommun och region

Det har skett förhandlingar mellan centrala parter om en reglering av undantag från semesterreglerna 2020 för anställda inom kommun och region. AkademikerAlliansen har tackat nej till arbetsgivarnas förslag. Vi ser vikten av att arbetsgivaren använder frivillighet för att lösa semesterförläggningen.  Vi förstår att lokala företrädare kan behöva ha en lösningsinriktad inställning i dessa frågor men behöver samtidigt lyfta fram arbetstagarnas behov av återhämtningsbehov och rekreation.   
Klicka här för mer information   

Frågor & svar om covid-19 för dig som förtroendevald

Råd till dig som är förtroendevald vad gäller omplaceringssituationer

2020-03-25

Har arbetsgivaren rätt att återkalla eller avbryta en redan beviljad eller påbörjad semester?

2020-03-24

Vad kan arbetsgivaren göra om en stor del av personalen blir sjuka?

2020-03-24