Frågor & svar om covid-19 för dig som förtroendevald

Visa

Råd till dig som är förtroendevald vad gäller omplaceringssituationer

2020-03-25

Arbetsgivare på olika håll i landet börjar nu överväga att omplacera medarbetare, och då även...

Kategorier: Förtroendevald

Har arbetsgivaren rätt att återkalla eller avbryta en redan beviljad eller påbörjad semester?

2020-03-24

Ja, arbetsgivaren kan ha den möjligheten, men måste ha försökt lösa situationen på annat sätt i...

Kategorier: Förtroendevald

Vad kan arbetsgivaren göra om en stor del av personalen blir sjuka?

2020-03-24

Det finns olika regler i både lagstiftning och kollektivavtal som en arbetsgivare kan tänkas...

Kategorier: Förtroendevald