Coronavirus covid-19: Information för dig som är student

(Uppdaterad 17 mars 2020)
Regeringen har beslutat om tillfälliga bestämmelser för skolor som efter bland annat beslut från expertmyndighet måste hållas stängda för att förhindra smittspridning. Regeringen råder därför att samtliga Sveriges högskolor och gymnasieskolor övergår till distansutbildning.

Studiemedel kommer att betalas ut till studenter som beviljats det. Regeringen kommer att lägga fram ett förslag som möjliggör att studerande vid högskola, yrkeshögskola och vuxenutbildning vid extraordinära händelser får behålla studiemedel för den period som redan beviljats.

Om du blir sjuk eller är sjukskriven ska du anmäla det till skolan och Försäkringskassan (om du studerar med studiemedel). Om du får din sjukperiod godkänd får du behålla ditt studiemedel medan du är sjuk. 

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat att högskoleprovet inte kommer att genomföras våren 2020. Regeringen ser över hur detta ska hanteras inför höstens antagningsomgång.

Har du frågor som du inte får svar på här?

kontakta vår medlemsrådgivning så hjälper vi dig.

E-post: medlemsradgivningen@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 400
Öppettider: Måndag-fredag 09.00-12.00