Covid-19: Information för dig som går specialistutbildningen

Så påverkas specialistutbildningen av coronavirusets spridning

Coronavirusets spridning i Sverige och omvärlden skapar oro och Sveriges Psykologförbund/utbildningsavdelningen får in många frågor om hur specialistutbildningen påverkas av Corona covid-19. Förbundet följer noga utvecklingen och följer myndigheternas rekommendationer.

Du som är anmäld till en specialistkurs 

Det är varje kursanordnares ansvar att kommunicera hur de har valt att lösa situationen och besvara frågor om hur lösningen ser ut för just deras kurs. Sveriges Psykologförbund rekommenderar att undervisningen genomförs på distans, eller genomförs enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kursanordnaren ansvarar även för att ta fram de tekniska hjälpmedel som behövs för att genomföra kursen på distans. Det är dock av största vikt att kvalitén och uppfyllandet av läromålen inte påverkas negativt, vilket förbundet har förmedlat till kursanordnarna.

 

Kontakta utbildningsavdelningen

För frågor kan du kontakta utbildningsavdelningen per telefon, torsdagar mellan kl 13.30-15.00 eller via mejl till specialist@psykologforbundet.se