Frågor & svar covid-19

Visa

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Kategorier: Anställd

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Kategorier: Anställd

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Kategorier: Covid-19, Egenföretagare

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...

Kategorier: Egenföretagare

Vad innebär reglerna om korttidsarbete?

2020-11-26

Med korttidsarbete (ofta kallat permittering eller korttidspermittering) avses överenskommelser...

Kategorier: Arbetsförkortningar och varsel, Lön och ersättning, Egenföretagare

Finns det lättnader för dig som psykologföretagare i regeringens krispaket?

2020-11-26

Regeringen har beslutat om olika typer av stöd vid flera tillfällen. Under hösten har regeringen...

Kategorier: Egenföretagare

Vad gäller när patienter avbokar möten?

2020-11-26

Om du har vårdavtal bör du ta kontakt med regionen för att kontrollera om några särskilda regler...

Kategorier: Egenföretagare

Vad gäller för företagare vid egen sjukskrivning?

2020-11-26

Den 2 april fattade riksdagen beslut om regeringens förslag att staten tillfälligt tar hela...

Kategorier: Covid-19, Egenföretagare

Min chef har frågat om jag vill ändra min semester, är det något jag ska tänka på om det?

2020-04-23

Situationen i landet är mycket allvarlig, inte minst i många regioner och kommuner. Många...

Kategorier: Resor och semester

Kan arbetsgivaren avbryta min semester om jag påbörjat den?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att avbryta en påbörjad semesterledighet försöka...

Kategorier: Resor och semester

Kan arbetsgivaren återkalla semestern om jag fått den beviljad?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att återkalla ett beslut om beviljad semester...

Kategorier: Resor och semester

När har jag rätt att få min semesterledighet?

2020-04-22

När det gäller förläggningen av sommarsemestern finns regler både i semesterlagen, och i...

Kategorier: Resor och semester

När ska arbetsgivaren lämna besked om min sommarsemester?

2020-04-22

Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början få beskedet. I...

Kategorier: Resor och semester

Påverkas Socialstyrelsens bedömning av legitimationsansökningar pga pandemin?

2020-04-20

PTP-psykologers fysiska möten med klienter minskar på grund av pandemin vilket får till följd att...

Kategorier: PTP-psykolog

Hur ska en omplacering förhålla sig till PTP-föreskriften?

2020-04-20

En PTP-tjänst är inte längre en PTP-tjänst om inte PTP-föreskriften är uppfylld. En viktig...

Kategorier: PTP-psykolog

Vad är viktigt att tänka på vid omplacering under PTP-tjänstgöring?

2020-04-20

Om din arbetsgivare skulle vilja omplacera dig finns det några saker att tänka på som du bör...

Kategorier: PTP-psykolog

Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en PTP-psykolog?

2020-04-20

Ja, det finns möjligheter för arbetsgivaren att göra det. Som omplacering betraktas både en...

Kategorier: PTP-psykolog

Vad innebär den tillfälliga åtgärden att staten tar sjuklöneansvaret?

2020-04-02

Med start den 1 april tar staten hela kostnaden för sjuklönekostnader som arbetsgivarna har. Dett...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad innebär slopat krav på läkarintyg?

2020-04-02

För att minska risken att smitta sprids och undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården i...

Kategorier: Lön och ersättning