Frågor & svar covid-19

Visa

Vad innebär den tillfälliga åtgärden att staten tar sjuklöneansvaret?

2020-04-02

Med start den 1 april och två månader framåt tar staten hela kostnaden för sjuklönekostnader som...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad innebär slopat krav på läkarintyg?

2020-04-02

För att minska risken att smitta sprids och undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården i...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad innebär åtgärden om slopat karensavdrag (karensdag)?

2020-04-02

För att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19 slopas karensavdraget tillfälligt så at...

Kategorier: Lön och ersättning

Har jag rätt till ledighet när skolor och förskolor stängs?

2020-04-02

Det saknas i nuläget särskild lagstiftning som ger anställda rätt till ledighet för att ta hand o...

Kategorier: Lön och ersättning, Anställningsvillkor

Hur ska tillfälligt slopad karensavdrag hanteras?

2020-04-02

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Kategorier: Lön och ersättning

Gäller min inkomstförsäkring om jag blir arbetslös?

2020-04-02

Vid oroliga tider är trygghet vid ofrivillig arbetslöshet extra viktigt. Som medlem i Sveriges...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad händer med korttidsstödet om arbetsgivaren går i konkurs?

2020-04-02

Sedvanliga regler om lönegaranti vid konkurs gäller även när en arbetsgivare beviljats stöd för...

Kategorier: Arbetsgivarens ansvar, Lön och ersättning, Anställningsvillkor

Omfattar reglerna om korttidsarbete även uppsägningstid?

2020-04-02

Enligt nu gällande lagstiftning utgår inte stöd för korttidsarbete under uppsägningstid. Regering...

Kategorier: Anställningsvillkor

Hur ska tillfälligt slopad karensavdrag hanteras?

2020-04-02

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Kategorier: Covid-19, Egenföretagare

Vad krävs för att statligt stöd vid korttidsarbete ska beviljas?

2020-04-02

För att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare ska kunna få statligt stöd krävs att ett...

Kategorier: Egenföretagare

Angående hyreslättnader för småföretag

2020-03-31

Vilka typer/former av företag kan komma i fråga för dessa lättnader? Kan enmans- eller...

Kategorier: Covid-19, Egenföretagare

Vad gäller vid behandling via internet?

2020-03-31

Alla typer av patientkontakter via internet sker med användande av vad Socialstyrelsen kallar...

Kategorier: Egenföretagare

Finns det lättnader för dig som psykologföretagare i regeringens två krispaket från den 16 och 25 mars?

2020-03-30

Den 16 mars meddelade regeringen att den tillskjuter ekonomiska medel för att underlätta för...

Kategorier: Egenföretagare

Vad gäller när patienter avbokar möten?

2020-03-30

Om du har vårdavtal bör du ta kontakt med regionen för att kontrollera om några särskilda regler...

Kategorier: Egenföretagare

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-03-30

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...

Kategorier: Egenföretagare

Vad gäller enligt yrkesförsäkringen vid följder av Coronapandemin?

2020-03-30

Här har vi frågat våra försäkringsrådgivare på Söderberg och Partners som har svarat så här: Det...

Kategorier: Egenföretagare

Påverkar korttidsarbete rätten till a-kasseersättning?

2020-03-27

Den som har en heltidsanställning och går ned i arbetstid och lön enligt bestämmelserna om...

Kategorier: Lön och ersättning

Påverkar korttidsarbete min SGI (sjukpenninggrundande inkomst)?

2020-03-27

Om korttidsarbete införs på din arbetsplats inom ramen för lagen om korttidsarbete med statligt...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad innebär reglerna om korttidsarbete?

2020-03-27

Med korttidsarbete (ofta kallat permittering eller korttidspermittering) avses överenskommelser...

Kategorier: Arbetsförkortningar och varsel, Lön och ersättning

Har arbetsgivaren rätt att återkalla eller avbryta en redan beviljad eller påbörjad semester?

2020-03-24

Ja, arbetsgivaren kan ha den möjligheten, men måste ha försökt lösa situationen på annat sätt i...

Kategorier: Anställd, Resor och semester