Frågor & svar covid-19

Visa

Min chef har frågat om jag vill ändra min semester, är det något jag ska tänka på om det?

2020-04-23

Situationen i landet är mycket allvarlig, inte minst i många regioner och kommuner. Många...

Kategorier: Resor och semester

Kan arbetsgivaren avbryta min semester om jag påbörjat den?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att avbryta en påbörjad semesterledighet försöka...

Kategorier: Resor och semester

Kan arbetsgivaren återkalla semestern om jag fått den beviljad?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att återkalla ett beslut om beviljad semester...

Kategorier: Resor och semester

När har jag rätt att få min semesterledighet?

2020-04-22

När det gäller förläggningen av sommarsemestern finns regler både i semesterlagen, och i...

Kategorier: Resor och semester

När ska arbetsgivaren lämna besked om min sommarsemester?

2020-04-22

Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början få beskedet. I...

Kategorier: Resor och semester

Påverkas Socialstyrelsens bedömning av legitimationsansökningar pga pandemin?

2020-04-20

PTP-psykologers fysiska möten med klienter minskar på grund av pandemin vilket får till följd att...

Kategorier: PTP-psykolog

Hur ska en omplacering förhålla sig till PTP-föreskriften?

2020-04-20

En PTP-tjänst är inte längre en PTP-tjänst om inte PTP-föreskriften är uppfylld. En viktig...

Kategorier: PTP-psykolog

Vad är viktigt att tänka på vid omplacering under PTP-tjänstgöring?

2020-04-20

Om din arbetsgivare skulle vilja omplacera dig finns det några saker att tänka på som du bör...

Kategorier: PTP-psykolog

Kan arbetsgivaren förändra arbetsuppgifterna eller förflytta en PTP-psykolog?

2020-04-20

Ja, det finns möjligheter för arbetsgivaren att göra det. Som omplacering betraktas både en...

Kategorier: PTP-psykolog

Vad gäller för företagare vid egen sjukskrivning?

2020-04-09

Den 2 april fattade riksdagen beslut om regeringens förslag att staten tillfälligt tar hela...

Kategorier: Covid-19, Egenföretagare

Vad innebär den tillfälliga åtgärden att staten tar sjuklöneansvaret?

2020-04-02

Med start den 1 april tar staten hela kostnaden för sjuklönekostnader som arbetsgivarna har. Dett...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad innebär slopat krav på läkarintyg?

2020-04-02

För att minska risken att smitta sprids och undvika en ökad belastning på hälso- och sjukvården i...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad innebär åtgärden om slopat karensavdrag (karensdag)?

2020-04-02

För att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19 slopas karensavdraget tillfälligt så at...

Kategorier: Lön och ersättning

Har jag rätt till ledighet när skolor och förskolor stängs?

2020-04-02

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av...

Kategorier: Lön och ersättning, Anställningsvillkor

Hur ska tillfälligt slopad karensavdrag hanteras?

2020-04-02

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Kategorier: Lön och ersättning

Gäller min inkomstförsäkring om jag blir arbetslös?

2020-04-02

Vid oroliga tider är trygghet vid ofrivillig arbetslöshet extra viktigt. Som medlem i Sveriges...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad händer med korttidsstödet om arbetsgivaren går i konkurs?

2020-04-02

Sedvanliga regler om lönegaranti vid konkurs gäller även när en arbetsgivare beviljats stöd för...

Kategorier: Arbetsgivarens ansvar, Lön och ersättning, Anställningsvillkor

Omfattar reglerna om korttidsarbete även uppsägningstid?

2020-04-02

Under år 2020 kan arbetsgivare få stöd för korttidsarbete även för uppsagd personal. Centrala...

Kategorier: Anställningsvillkor

Hur ska tillfälligt slopad karensavdrag hanteras?

2020-04-02

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Kategorier: Covid-19, Egenföretagare

Vad krävs för att statligt stöd vid korttidsarbete ska beviljas?

2020-04-02

För att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare ska kunna få statligt stöd krävs att ett...

Kategorier: Anställd, Arbetsgivarens ansvar, Egenföretagare