Frågor & svar covid-19

Visa

Vad innebär smittskyddslagen?

2020-03-24

Smittskyddslagen innebär bland annat om du vet eller har anledning att misstänka att du bär på en...

Kategorier: Övriga frågor

Vad händer om jag åker på semester till ett drabbat område och blir sjuk?

2020-03-24

Om du åker på semester till en ort där coronaviruset förekommer i stor omfattning, till exempel e...

Får arbetsgivaren förbjuda mig att resa privat till vissa resmål?

2020-03-24

Nej, en arbetsgivare kan inte direkt påverka vart du reser på din semester. Däremot kan...

Kategorier: Resor och semester

Vad gör jag om jag är hemskickad och insjuknar?

2020-03-24

Förutom att ta kontakt med vården så behöver du sjukanmäla dig enligt de regler som gäller på din...

Kategorier: Hemarbete, Lön och ersättning, Övriga frågor

Vad gör jag om min arbetsgivare hänvisar till att Coronaviruset är klassat som allmänfarlig sjukdom och vill jag ska få ”smittbärarpenning” istället för lön?

2020-03-24

Om arbetsgivaren hänvisar till att Coronaviruset är klassat som en allmänfarlig sjukdom enligt...

Kategorier: Lön och ersättning

Får jag lön om jag är hemma för att arbetsgivaren har beordrat mig?

2020-03-24

Om din arbetsgivare beordrar dig att vara hemma på grund av att arbetsgivaren bedömer att det fin...

Kategorier: Lön och ersättning

Vad gör jag om jag blir sjuk efter en resa?

2020-03-24

Om du känner dig sjuk ska du sjukanmäla sig enligt gängse regler och kontakta sjukvården. En...

Kategorier: Resor och semester

Kan arbetsgivaren beordra att jag åker på en tjänsteresa fast jag inte vill?

2020-03-24

Ja, så länge UD inte avråder från resor till det område du ska åka har arbetsgivaren rätt att...

Kategorier: Resor och semester

Kan jag kräva att få jobba hemma om jag känner oro för att resa till och från arbetet, eller för att vara på arbetsplatsen på grund av kollegor som har varit på utlandsresa?

2020-03-24

Nej, det kan du inte kräva. Att vara frånvarande från arbetsplatsen olovligen kan ses som en...

Kategorier: Hemarbete, Anställningsvillkor