2020-03-31

Angående hyreslättnader för småföretag

Vilka typer/former av företag kan komma i fråga för dessa lättnader? Kan enmans- eller fåmansföretag komma i fråga som bedriver behandlingsarbete arbete bland annat?

Vad gäller förslaget om tillfälligt stöd för fasta hyreskostnader i utsatta branscher så har regeringen pekat ut sektorerna; sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Detaljer kommer presenteras i den stödordning som nu är under utarbetande och som kommer publiceras inom de närmsta veckorna.

Hur ska de konkret gå tillväga för att ansöka om lättnader? Hos vem ska de ansöka om lättnader? Vilken myndighet kommer administrera detta?

Det är hyresvärden som via länsstyrelsen ansöker om stödet i efterhand. Information kommer läggas ut på länsstyrelsernas hemsidor.

Ytterligare information finns att tillgå och uppdateras regelbundet på;

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...