2020-03-31

Angående hyreslättnader för småföretag

Vilka typer/former av företag kan komma i fråga för dessa lättnader? Kan enmans- eller fåmansföretag komma i fråga som bedriver behandlingsarbete arbete bland annat?

Vad gäller förslaget om tillfälligt stöd för fasta hyreskostnader i utsatta branscher så har regeringen pekat ut sektorerna; sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Detaljer kommer presenteras i den stödordning som nu är under utarbetande och som kommer publiceras inom de närmsta veckorna.

Hur ska de konkret gå tillväga för att ansöka om lättnader? Hos vem ska de ansöka om lättnader? Vilken myndighet kommer administrera detta?

Det är hyresvärden som via länsstyrelsen ansöker om stödet i efterhand. Information kommer läggas ut på länsstyrelsernas hemsidor.

Ytterligare information finns att tillgå och uppdateras regelbundet på;

Nyheter

Min chef har frågat om jag vill ändra min semester, är det något jag ska tänka på om det?

2020-04-23

Situationen i landet är mycket allvarlig, inte minst i många regioner och kommuner. Många...

Kan arbetsgivaren avbryta min semester om jag påbörjat den?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att avbryta en påbörjad semesterledighet försöka...

Kan arbetsgivaren återkalla semestern om jag fått den beviljad?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att återkalla ett beslut om beviljad semester...

När har jag rätt att få min semesterledighet?

2020-04-22

När det gäller förläggningen av sommarsemestern finns regler både i semesterlagen, och i...

När ska arbetsgivaren lämna besked om min sommarsemester?

2020-04-22

Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början få beskedet. I...