2020-11-26

Finns det lättnader för dig som psykologföretagare i regeringens krispaket?

Regeringen har beslutat om olika typer av stöd vid flera tillfällen. Under hösten har regeringen aviserat att vårens krispaket ska förlängas.

Den 16 mars meddelade regeringen att den tillsköt ekonomiska medel för att underlätta för företagare att klara krisen. Bland annat tog staten över sjuklönekostnaden fram till slutet av maj. Man införde också möjlighet att skjuta upp arbetsgivaravgifter och skatter samt tillsköt pengar till löner för s.k. korttidspermittering. Detta gällde alla företagare oavsett bolagsform. 

Den 25 mars kom regeringens nästa krispaket riktat till små och medelstora företag. Detta paket innehöll bland annat en statlig lånegaranti, tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter, rabatt på hyreskostnader samt sänkt skatt för egenföretagare.

Regeringen har under hösten aviserat om förlängningar av flera av de krispaket som beslutades i våras. Läs mer via länken här nedan.

Nyheter

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...

Vad innebär reglerna om korttidsarbete?

2020-11-26

Med korttidsarbete (ofta kallat permittering eller korttidspermittering) avses överenskommelser...

Finns det lättnader för dig som psykologföretagare i regeringens krispaket?

2020-11-26

Regeringen har beslutat om olika typer av stöd vid flera tillfällen. Under hösten har regeringen...

Vad gäller när patienter avbokar möten?

2020-11-26

Om du har vårdavtal bör du ta kontakt med regionen för att kontrollera om några särskilda regler...