2020-11-26

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa karensavdraget genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridning av Covid-19.

Beslutet har tidigare gällt en begräsad period under 2020, men kommer nu att gälla fram till årets slut. Åtgärden hanteras genom att den anställde söker ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Ansökan om ersättning görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt. Även egenföretagare kommer kompenseras för karensavdraget.

På Försäkringskassans webbplats finns mer information om egenföretagares ersättning vid sjukdom.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...