2020-11-26

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa karensavdraget genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridning av Covid-19.

Beslutet har tidigare gällt en begräsad period under 2020, men kommer nu att gälla fram till årets slut. Åtgärden hanteras genom att den anställde söker ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Ansökan om ersättning görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt. Även egenföretagare kommer kompenseras för karensavdraget.

På Försäkringskassans webbplats finns mer information om egenföretagares ersättning vid sjukdom.

Nyheter

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...

Vad innebär reglerna om korttidsarbete?

2020-11-26

Med korttidsarbete (ofta kallat permittering eller korttidspermittering) avses överenskommelser...

Finns det lättnader för dig som psykologföretagare i regeringens krispaket?

2020-11-26

Regeringen har beslutat om olika typer av stöd vid flera tillfällen. Under hösten har regeringen...

Vad gäller när patienter avbokar möten?

2020-11-26

Om du har vårdavtal bör du ta kontakt med regionen för att kontrollera om några särskilda regler...