2020-04-02

Hur ska tillfälligt slopad karensavdrag hanteras?

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa karensavdraget genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridning av Covid-19.

Beslutet har tidigare gällt en begräsad period under 2020, men föreslås nu (sept. -20) att förlängas året ut. Åtgärden hanteras genom att den anställde söker ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan. Ansökan om ersättning görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt. Även egenföretagare kommer kompenseras för karensavdraget.

På Försäkringskassans webbplats finns mer information om egenföretagares ersättning vid sjukdom.

För uppdaterad information, se även Regeringens hemsida.

Nyheter

Min chef har frågat om jag vill ändra min semester, är det något jag ska tänka på om det?

2020-04-23

Situationen i landet är mycket allvarlig, inte minst i många regioner och kommuner. Många...

Kan arbetsgivaren avbryta min semester om jag påbörjat den?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att avbryta en påbörjad semesterledighet försöka...

Kan arbetsgivaren återkalla semestern om jag fått den beviljad?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att återkalla ett beslut om beviljad semester...

När har jag rätt att få min semesterledighet?

2020-04-22

När det gäller förläggningen av sommarsemestern finns regler både i semesterlagen, och i...

När ska arbetsgivaren lämna besked om min sommarsemester?

2020-04-22

Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början få beskedet. I...