2020-03-30

Vad gäller enligt yrkesförsäkringen vid följder av Coronapandemin?

Här har vi frågat våra försäkringsrådgivare på Söderberg och Partners som har svarat så här:

Det skydd som finns i yrkesförsäkringen gäller tjänsteresemomentet. Blir man strandsatt vid en tjänsteresa, så kan ersättning utgå från försäkringen för uppehälle och återresa efter det att karantänen upphör. Momentet gäller också vårdkostnader, i det fall man blir sjuk.

I yrkesförsäkringen finns dessutom ett tillägg som heter sjukavbrott. Detta tillägg gäller om den försäkrade blir sjuk, men dock med en karenstid på 30 dagar. Vi har märkt en markant ökning av frågor kring detta tillägg.

Tyvärr finns det inte i några företagsförsäkringar skydd för minskad omsättning, t.ex. p.g.a. inställda klientbesök eller liknande. Det räknas som ”affärsrisk” vilket aldrig går att försäkra sig emot. Däremot har regeringen beslutat om ett omställningsstöd och ett omsättningsstöd som är avsett att ge stöd vid minskad omsättning på grund av corona.

Om du har fler försäkringsfrågor kan du kontakta
Åke Arehn, Söderberg och Partners
ake.aren@soderbergpartners.se
08-700 51 73

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...