2020-04-09

Vad gäller för företagare vid egen sjukskrivning?

Den 2 april fattade riksdagen beslut om regeringens förslag att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner, till att börja med under april och maj. Förslaget är nu (sept -20) att förlänga stödet under hela 2020. Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av dessa  regler. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller därutöver särskilda regler vid egen sjukskrivning. Denna grupp får ersättning för karensdagarna dag 1–14. Ersättningen utbetalas i form av en schabloniserad sjukpenning.

Försäkringskassans webbplats finns mer information om egenföretagares ersättning vid sjukdom.

För uppdaterad information, se även Regeringens hemsida.

Nyheter

Min chef har frågat om jag vill ändra min semester, är det något jag ska tänka på om det?

2020-04-23

Situationen i landet är mycket allvarlig, inte minst i många regioner och kommuner. Många...

Kan arbetsgivaren avbryta min semester om jag påbörjat den?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att avbryta en påbörjad semesterledighet försöka...

Kan arbetsgivaren återkalla semestern om jag fått den beviljad?

2020-04-22

I första hand ska en arbetsgivare som överväger att återkalla ett beslut om beviljad semester...

När har jag rätt att få min semesterledighet?

2020-04-22

När det gäller förläggningen av sommarsemestern finns regler både i semesterlagen, och i...

När ska arbetsgivaren lämna besked om min sommarsemester?

2020-04-22

Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren senast två månader före ledighetens början få beskedet. I...