2020-11-26

Vad gäller när patienter avbokar möten?

Om du har vårdavtal bör du ta kontakt med regionen för att kontrollera om några särskilda regler gäller maa corona.

I annat fall gäller i grunden de regler som du tillämpar i vanliga fall för patienter vad gäller avbokning.

När det gäller stöd till de verksamheter som drabbats av minskad omsättning pga Corona har regeringen dessutom beslutat om ett s.k. omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Därtill har det omställningsstöd  för företag som tidigare beslutats förlängts. För att få rätt till stöd krävs att nettoomsättningen under stödperioden (mars till oktober) har minskat med mer än mellan 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019.

Nyheter

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...

Vad innebär reglerna om korttidsarbete?

2020-11-26

Med korttidsarbete (ofta kallat permittering eller korttidspermittering) avses överenskommelser...

Finns det lättnader för dig som psykologföretagare i regeringens krispaket?

2020-11-26

Regeringen har beslutat om olika typer av stöd vid flera tillfällen. Under hösten har regeringen...

Vad gäller när patienter avbokar möten?

2020-11-26

Om du har vårdavtal bör du ta kontakt med regionen för att kontrollera om några särskilda regler...