2020-11-26

Vad gäller när patienter avbokar möten?

Om du har vårdavtal bör du ta kontakt med regionen för att kontrollera om några särskilda regler gäller maa corona.

I annat fall gäller i grunden de regler som du tillämpar i vanliga fall för patienter vad gäller avbokning.

När det gäller stöd till de verksamheter som drabbats av minskad omsättning pga Corona har regeringen dessutom beslutat om ett s.k. omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Därtill har det omställningsstöd  för företag som tidigare beslutats förlängts. För att få rätt till stöd krävs att nettoomsättningen under stödperioden (mars till oktober) har minskat med mer än mellan 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019.

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...