2020-11-26

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och tråkiga svaret är att det beror på hur avtalet är utformat och de specifika omständigheterna i varje enskilt fall.

När det gäller stöd till de verksamheter som drabbats av minskad omsättning pga Corona har regeringen dessutom beslutat om ett s.k. omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Därtill har det omställningsstöd  för företag som tidigare beslutats förlängts. För att få rätt till stöd krävs att nettoomsättningen under stödperioden (mars till oktober) har minskat med mer än 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019.

Force majeure – kan det vara aktuellt att åberopa det? Då det i svensk lag saknas reglering av force majeure gäller i första hand skrivningen i det aktuella avtalet. Ofta finns det i en force majeure-klausul en uppräkning av omständigheter som utgör force majeure. Om epidemier eller liknande situationer finns nämnt i en sådan klausul är det troligt att Coronaviruset är grund för att åberopa force majeure. Kom dock ihåg att för att kunna göra gällande att force majeure föreligger måste just Coronaviruset innebära att den part som vill åberopa bestämmelsen inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet. Att det blir svårare eller dyrare att fullgöra avtalet medför i sig inte en rätt att åberopa force majeure.

Nyheter

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...

Vad innebär reglerna om korttidsarbete?

2020-11-26

Med korttidsarbete (ofta kallat permittering eller korttidspermittering) avses överenskommelser...

Finns det lättnader för dig som psykologföretagare i regeringens krispaket?

2020-11-26

Regeringen har beslutat om olika typer av stöd vid flera tillfällen. Under hösten har regeringen...

Vad gäller när patienter avbokar möten?

2020-11-26

Om du har vårdavtal bör du ta kontakt med regionen för att kontrollera om några särskilda regler...