2020-03-31

Vad gäller vid behandling via internet?

Alla typer av patientkontakter via internet sker med användande av vad Socialstyrelsen kallar ”öppna nät”. Det finns regler i Socialstyrelsens föreskrifter om vilka krav som då ställs, och som ska säkra att den personliga integriteten skyddas när uppgifter om patienter hanteras i öppna nät. De viktigaste delarna att tänka på är att själva kommunikationen ska vara krypterad. Därigenom kan inte några obehöriga ta del av de uppgifter som går via datanäten. Dessutom krävs att patientens identitet säkras innan mottagaren får del av några uppgifter, enligt föreskrifterna ska det ske genom stark autentisering, t.ex BankID. 

Psykologföretagarna kan inte ge några rekommendationer om vilka olika leverantörers internetlösningar som bör användas. I de här sammanhangen gäller även GDPR:s regler. Det innebär att du behöver följa de reglerna om du börjar använda videomöten i din verksamhet.

Om du som företagare vill undersöka vilka digitala plattformar som kan användas bör du med leverantör bland annat undersöka;  

  • hur hanteras GDPR:s regler 
  • hur lagras information om användare  
  • var finns servern  
  • är data krypterad  
  • om och var sparas/lagras data
  • vem äger data  

Psykologförbundet vill samtidigt informera om förbundets nätverk Digitala psykologer, som kan ge mer tips och råd om vad du som företagare behöver tänka på. Nätverket har även en egen Facebook grupp

Nyheter

Vad gäller för gravida på arbetsplatsen?

2021-12-07

Folkhälsomyndigheten inkluderar gravida i vecka 20 eller senare i gruppen med förhöjd risk för at...

Vad gäller i förhållande till arbetsgivaren i samband med vaccinering?

2021-10-18

Vi lever nu i en tid när flera av de restriktioner som har gällt tidigare under pandemin har...

Vad händer om min arbetsgivare p.g.a. smittorisk inte låter mig gå tillbaka till arbetet efter utlandsvistelse?

2021-04-21

Folkhälsomyndighetens rekommenderar att den som varit utomlands ska testa sig för covid-19 både v...

Hur ska tillfälligt slopat karensavdrag hanteras?

2020-11-26

På grund av utvecklingen av coronaviruset har regeringen beslutat att tillfälligt slopa...

Vad gäller om andra uppdragsgivare (t.ex. försäkringsbolag) avbokar?

2020-11-26

Även i de fallen gäller det att kontrollera de avtal du har med uppdragsgivaren. Det korta och...